Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Mapa strony

E-urząd- dodaj do ulubionych!
Opis Projektu
Profil Zaufany - jak założyć konto
Mini Szkolenia - szczegóły naboru
Portal e-Urząd
Kontakt
KORONAWIRUS
Punkt Szczepień Powszechnych w Bąkowie
Komunikaty i ostrzeżenia
Ostrzeżenia i Raporty
Sprzedaż Węgla w Gminie Strumień
Zarządzanie Kryzysowe
Stopnie alarmowe
Poradniki na czas kryzysu
Mapy burzowo opadowe - IMGW
Koronawirus
Komunikaty Służby Dyżurnej Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Awarie i wyłączenia
Akcja jodowa
Dystrybucja jodku potasu w województwie śląskim
Lista Punktów Wydawania Tabletek z Jodkiem Potasu w woj. śląskim
Monitoring sytuacji radiacyjnej
Jakość powietrza
Plan akcji jodowej
Burmistrz
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej kadencja 2024-2029
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej 2024-2029
Komisje Rady Miejskiej
SESJA RADY MIEJSKIEJ ONLINE
Referaty
Jednostki organizacyjne
Gospodarka nieruchomościami
Aktualności i informacje dotyczące nieruchomości gminnych
Ogłoszenia o przetargach
Wykaz nieruchomości gminnych do sprzedaży i dzierżawy
Rok 2012- wykazy nieruchomości gminnych do sprzedaży i dzierżawy
Nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu
Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Edukacja
Dowóz dzieci niepełnosprawnych
Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025
Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024
Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023
Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022
Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021
Aktualności
Rok 2012- edukacja
Rekrutacja
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021
Rekrutacja dla absolwentów szkół podstawowych
Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych
Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020
Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022
Rekrutacja dla absolwentów szkół podstawowych
Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych
Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023
Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych
Rekrutacja dla absolwentów szkół podstawowych
Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024
Rekrutacja dla absolwentów szkół podstawowych
Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych
Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025
Rekrutacja dla absolwentów szkół podstawowych
Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych
Zespół Obsługi Szkół
Gimnazja
Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe
Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2023/2024
Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2022/2023
Stypendia za wyniki w nauce i osiągniecia naukowe w roku szkolnym 2021/2022
Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2020/2021
Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2019/2020
Szkoły Podstawowe
Przedszkola
Wyniki sprawdzianów i egzaminów
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
Wyprawka szkolna
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli
2020
2021
2022
2023
2024
Dofinansowamie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
Archiwum
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2019/2020
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli- uchwała obowiązująca od 2021 roku
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2023/2024
Pomoc społeczna
Aktualności
Środki zewnętrzne
Fundusz Alimentacyjny
Becikowe
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenia rodzinne
Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Zasiłek dla Opiekunów
Ochrona środowiska
Aktualności
Komunikaty Powiatowego Lekarza Weterynarii
Usuwanie drzew i krzewów
Odpady komunalne
Nowe stawki opłat za śmieci oraz zmiana kwoty ulgi za kompostowanie odpadów
Zmiany w odbiorze odpadów od 2021 roku
Harmonogram odbioru śmieci
Ustawa śmieciowa dla przedsiębiorców
Zapytanie o wycenę w celu oszacowania wartości zamówienia
Podjęte Uchwały
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Rejestr działalności regulowanej
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STRUMIEŃ
Program usuwania azbestu
Wywóz nieczystości ciekłych
Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie wywozu nieczystości ciekłych
Wykaz podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Strumień
Wniosek o udzielenie zezwolenia za prowadzenie działalności w zakresie oprożniania zbiorników bezodpływowych lub osadnikow przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Strumień
Wzór sprawozdania z opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
PROGRAM CZYSTE POWIETRZE
Wyniki ankietyzacji z 2017 roku
Program Ochrony Środowiska
Informacje o jakości powietrza
Informacje archiwalne
Informacje archiwalne
Ogłoszenia dotyczące ocen oddziaływania na środowisko
EKO - DORADZTWO
OSZCZĘDZAJ WODĘ
Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Informacja o stanie środowiska
Schronisko dla zwierząt
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków
Obowiązek zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków
Aktualności
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Natura 2000
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk- zbiornik Goczałkowicki- Ujście Wisły i Bajerki
Pierściec
Dolina Górnej Wisły
Łowiectwo
ARCHIWUM
Segreguj olej
Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji
Archiwum -Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji lub kastracji psów
Dodatki do ogrzewania
Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków
Usuwanie Barszczu Sosnowskiego
Komunikaty i ostrzeżenia
Ostrzeżenia i Raporty
Zarządzanie Kryzysowe
Informacje dla rolników
Informacja dla przedsiębiorców
Aktualności dla przedsiębiorców
Wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej
Informacje podatkowe i stawki za odpady
Informacje dotyczące spraw obywatelskich
Meldunki
Kwalifikacja wojskowa
Dowody osobiste
Dodatki mieszkaniowe
Urząd Stanu Cywilnego
Środki zewnętrzne
Środki zewnętrzne 2007-2013
„Europa dla Obywateli”
Opis projektu
Relacje z przebiegu spotkania
Dzień pierwszy
Dzień drugi
Dzień trzeci
Dokument informacyjny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013
Modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej –Gminne Centrum Integracji Wsi.
Termomodernizacja Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu
Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Strumień
Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną.
Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego
Modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu
Program rozwoju i promocji turystyki z określeniem lokalnych produktów turystycznych na obszarze działania trzech gmin: Chybie, Skoczów, Strumień
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy DW nr 939 i DP nr S 2666 poprzez przebudowę drogi 611024 S w miejscowości Strumień.
Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu
Termomodernizacja przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu
Nowoczesny urząd - nowoczesny urzędnik - Gmina Strumień
Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem Miasteczka Ruchu Drogowego
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Konferencja „Śląska wieś-rozwój przedsiębiorczości” 29-30.10.2015r.
Konferencja "Agroturystyka a przedsiębiorczość na wsi" 9-10.10.2014r.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Indywidualizacja w Gminie Strumień drogą do sukcesu
Edukacja szansą rozwoju gminy Strumień
Więcej aktywności, czyli nowe możliwości - szkolenia dla mieszkańców Pruchnej
Więcej aktywności, czyli nowe możliwości - szkolenia dla mieszkańców Bąkowa
Więcej aktywności, czyli nowe możliwości - szkolenia dla mieszkańców Zabłocia
Nakieruj się na C - szkolenia dla mieszkańców Bąkowa
Nakieruj się na C - szkolenia dla mieszkańców Pruchnej
Nakieruj się na C - szkolenia dla mieszkańców Zabłocia
Nakieruj się na C - szkolenia dla mieszkańców Zbytkowa
Nakieruj się na C - szkolenia dla mieszkańców Drogomyśla
Nowe możliwości dzięki prawu jazdy kat. B. - Bąków i Pruchna
Nowe możliwości dzięki prawu jazdy kat. B. - Strumień i Zbytków
Nowe możliwości dzięki prawu jazdy kat.B - Zabłocie i Drogomyśl
Nakieruj się na C - szkolenia dla mieszkańców Strumienia
Dążyć do profesjonalności
Kurs kroju i szycia w gminie Strumień
Bądź aktywny w gminie Strumień
Nowe kwalifikacje = nowe możliwości dla mieszkańców gminy Strumień
Bądź mobilny - kurs prawa jazdy kat. B dla mieszkańców Bąkowa, Drogomyśla i Pruchnej
Bądź mobilny - kurs prawa jazdy kat. B dla mieszkańców Strumienia, Zabłocia i Zbytkowa
Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013
Ekoodpowiedzialni
"Po drugiej stronie lustra"
„Sportowe partnerstwo w gminie Strumień, gminie Dolny Hričov i gminie Krasňany”
„Wspólne poznawanie kultury i dziedzictwa na pograniczu polsko-słowackim”
Współpraca, która nie zna granic
Wspólnota życia codziennego za granicą
Uprawiamy sport razem i blisko siebie
Podróż po kulturalnym roku
Gmina Krasnany zwiedziła Strumień
Podróż przez historię
Stworzenie Centrum Kulturalno-Rozrywkowego w Strumieniu
Poznajemy się nawzajem
Podróż przez historię - czasy komunizmu
Budatín-Strumień: rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego
Muzeum dzieciom
Szkoła w muzeum
Kulturalne pogranicze-modernizacja infrastruktury kulturalno-sportowej w Petrvaldzie w Strumieniu i w Jasienicy
Dzieci i kultura bez granic
Razem odkrywamy świat
Poprawa bezpieczeństwa drogowego w granicy polsko-słowackiej
Hričovské pastorále Gmina Dolný Hričov
Bliscy sobie –wspólne publikacje szansą poznania pogranicza
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Budowa placu zabaw w Zbytkowie
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu - budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i w Zbytkowie - etap 2
Budowa obiektu sportowego na cele rekreacji sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu
Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Parkowej i Brodeckiego w Strumieniu
Budowa ogólnodostępnego parkingu przed Gimnazjum w Strumieniu
Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Zbytkowie
Budowa terenu rekreacyjnego sportowego w Strumieniu etap I
Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej
Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Osiedlowej w Strumieniu
W obiektywie – wydanie folderów promocyjnych oraz filmu promocyjnego o Gminie Strumień
Promocja gminy Strumień poprzez wydanie publikacji informacyjno-promocyjnej dotyczącej obszaru LGD Cieszyńska Kraina i Gminy Strumień.
Echo Strumienia – organizacja warsztatów dziennikarskich, fotograficznych i komputerowych zakończona sprawdzeniem nabytych umiejętności poprzez wydanie czterech numerów kwartalnika
Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Drogomyślu
Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Bielskiej w Zabłociu
Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Klonowej w Drogomyślu
Program Operacyjny Zrównoważony Sektor Rybołóstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich
Modernizacja sali widowiskowej przy OSP w Bąkowie
Kultura na basenie- Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji
Poprawa infrastruktury komunikacji poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych w gminie Strumień
Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
Środki zewnętrzne 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020
Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bąkowie
Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zabłociu
Usługi społeczne w Gminie Strumień
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zabłociu
Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
Budowa wiaty przy LKS ORZEŁ Zabłocie
Budowa wiaty przy LKS ORZEŁ Zabłocie
Przebudowa ulicy Stawowej w Pruchnej
Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS „Błyskawica Drogomyśl” w Drogomyślu
Przebudowa drogi gminnej ulicy Stokrotek w Zabłociu
Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS "Wisła Strumień"
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni dróg w Bąkowie – Etap II
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie – etap V
Przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw w Parku Miejskim w Strumieniu
Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej
Europejski Fundusz Społeczny
Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych
Kurs komputerowy dla mieszkańców gminy Strumień
Kurs języka angielskiego dla mieszkańców gminy Strumień
Kurs komputerowy z zakresu umiejętności ICT dla mieszkańców gminy Strumień
Ekouczniowie-Zielona Pracownia w ZSP w Bąkowie
Program Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Zdalna Szkoła
Zdalna Szkoła +
Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020
Budatín-Strumień: współpraca na pograniczu – etap 2
Fundusz Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020
Aktywni na granicy
Sport w każdym wieku
Czerpiąc siłę z wody, czyli o małej wiosce w Żabim Kraju nad Wisłą i pięknym mieście nad Ostrawicą
Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie
Fundusz Mikroprojektów Programu Interreg V-A Słowacja - Polska 2014-2020
Szlakiem Atrakcji
Bogactwo naturalne pogranicza polsko-słowackiego
Ścieżka dydaktyczna "Za pięknem bytczańskiej przyrody"
Utworzenie ścieżki rowerowo-edukacyjnej wokół Jeziora Goczałkowickiego
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich KSOW 2014-2020
Być przedsiębiorczym na śląskiej wsi
Inicjatywa Sołecka - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Fundusz Dróg Samorządowych
Przebudowa drogi gminnej nr 611026S ulicy Zielonej w Strumieniu
Ochrona i dostępność atrakcji kulturalnych Parku Zamkowego Šenov
Środki zewnętrzne 2021-2027
Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych
Usługi społeczne w gminie Strumień
Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”
Aktywna Tablica
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
Ostatni etap przebudowy drogi gminnej ulicy Oblaski w Drogomyślu
Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień
Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Budowa nowego zbiornika wody i przebudowa zbiorników istniejących oraz pompowni w Pruchnej przy ul. Głównej
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Strumień wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Strumieniu
Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Pruchnej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pruchnej
Przebudowa ul. Brzegowej w Zabłociu
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Remont fragmentu drogi gminnej nr 611148S ulicy Nowej w Pruchnej
Przebudowa drogi gminnej ul. Harcerskiej w Strumieniu
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Przebudowa pokrycia dachowego dawnej wozowni w Strumieniu
Opracowanie dokumentacji projektowej, konserwatorskiej i eksperckiej dla remontu kościoła pw. Św. Barbary w Strumieniu
Remont kaplicy Krzyża Świętego w kościele pw. Św. Barbary w Strumieniu
Odtworzenie wnętrza Kościoła Parafialnego pw. św. Anny w Pruchnej wraz z remontem oświetlenia wnętrza kościoła, wymianą wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz remontem części dachu
Wykonanie posadzki kamiennej z zachowaniem historycznego podziału kościoła na prezbiterium i układ naw w Kościele Parafialnym pw. Św. Anny w Pruchnej
Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Strumień
Środki budżetu województwa śląskiego z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych – ul. Pasiecznej w Zabłociu
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych – ul. Sportowej w Zbytkowie
Ostatni etap przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych - ul. Wiśniowej w Zabłociu
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH
Dotacja celowa z budżetu państwa
Przebudowa budynku szkoły przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drogomyślu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Inicjatywa Sołecka 2023 - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Moderniazacja Sali OSP w Zbytkowie
Zagospodarowanie terneu przy LKS Orzeł Zabłocie
Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej
Inicjatywa Sołecka 2021 - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zagospodarowanie centrum sołectwa poprzez budowę altany w Bąkowie
Zagospodarowanie terenu ogólnodostępnej altany w Drogomyślu
Na straży zdrowia – stawiamy na sport
Inicjatywa Sołecka 2022 - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Doposażenie boiska sportowego w Bąkowie w piłkochwyty
Zagospodarowanie terenu przy ul. Głównej sąsiadującej ze skwerem w Drogomyślu
Zagospodarowanie terenu przy LKS „Orzeł Zabłocie” poprzez doposażenie placu zabaw w sołectwie Zabłocie Solanka
Inicjatywa Sołecka 2024 - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Modernizacja i zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy Gminnym Centrum Integracji Wsi w Pruchnej
Zakup piłkochwytów dla Klubu Sportowego „Zryw” Bąków
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025
Edycja 2021
Edycja 2022
Program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027
Podhale, Orawa i Ziemia Cieszyńska- zrównoważona turystyka pogranicza polsko-słowackiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe
Ogłoszenie-konsultacje społeczne projektu
Podsumowanie procesu konsultacji społecznych projektu/partycypacji
Strategia Rozwoju Gminy Strumień na lata 2023-2030+
Informacja dla niesłyszących i głuchoniemych
POMOC DLA UKRAINY
Aktualności
Wydarzenia / Spotkania
Kontakt ws. pomocy Ukraińcom
Do pobrania
Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy
Opieka medyczna
Nieodpłatna pomoc prawna
Edukacja
Konsultacje społeczne
Realizowane inwestycje
Aktualności
Wykaz inwestycji
Przetargi
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Archiwum konsultacji z organizacjami pozarządowymi
Zamówienia Publiczne
Przetargi powyżej 14.000 EUR
Zapytania ofertowe
Przetargi powyżej 30.000 EUR
Dzienniki urzędowe
Dzienniki Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
Deklaracja dostępności
Szlakiem atrakcji
Ochrona danych osobowych
Cyfrowa Gmina
Krajowy system cyberbezpieczeństwa
Przewodnik gminny
O gminie
Bąków
Drogomyśl
Pruchna
Strumień
Zabłocie
Zbytków
Darmowy dostęp do Internetu
Media komunalne, woda, prąd
Kościoły
Bąków
Drogomyśl
Pruchna
Strumień
Zabłocie
Zbytków
Służba zdrowia
Telefony alarmowe
Prasa lokalna
Mapa
Hotele, motele
Urzędy, administracja
Restauracje i kawiarnie
Policja, Wojskowa Komisja Uzupełnień
Trasy Nordic Walking
Ścieżki rowerowe
Zaparkuj w Strumieniu
Punkt Informacji Turystycznej
Miasto i sołectwa
Ważne telefony
Kościoły
Strumień
Bąków
Drogomyśl
Pruchna
Zabłocie
Zbytków
Placówki oświatowe w Gminie Strumień
Zespół Obsługi Szkół
Przedszkola
Szkoły Podstawowe
Gimnazja
Sale do wynajęcia
Oczyszczalnia Ścieków
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Komisariat Policji
Kultura
Biblioteka
Galeria Pod Ratuszem
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Świetlice
Służba zdrowia
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu
Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Strumień
Bąków
Drogomyśl
Pruchna
Strumień
Zabłocie
Zabłocie Solanka
Zbytków
Kultura
Aktualności
Rok 2012 - Kultura
Rok 2013 - Kultura
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Świetlice
Miejska Biblioteka Publiczna
Galeria Pod Ratuszem
Zespoły i formacje artystyczne
Sport i rekreacja
Aktualności
Rok 2012 - sport i rekreacja
Kluby sportowe
LKS Zryw Bąków
LKS Błyskawica Drogomyśl
LKS Pruchna 99
LKS Wisła Strumień
LKS Orzeł Zabłocie
Związki
Obiekty sportowe
Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu
Hala Sportowa w Strumieniu
Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe
Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Organizacje pozarządowe
Aktualności
Konkursy
Archiwum konkursów
Fundusze dla NGO
Wykaz organizacji pozarządowych
Konsultacje
Archiwum konsultacji
Oferty z własnej inicjatywy organizacji pozarządowej
Archiwum - Oferty z własnej inicjatywy organizacji pozarządowej
Program współpracy
Archiwalne programy współpracy
Sprawozdania
Sprawozdania archiwalne
Pożyczki dla organizacji pozarządowych
Sprzyjanie rozwojowi sportu
Nabór partnerów do projektu
Obywatelski monitoring programów finansowanych z funduszy UE
Archiwalne konkursy
Gminy partnerskie
Współpraca poza projektami
Spotkanie z miastem Bytcza 27.02.2023 r.
Centra Integracji Wsi
Gminne Centrum Integracji Wsi w Pruchnej
Budynek integracji wsi w Bąkowie
Budynek wielofunkcyjny w Zabłociu
Sala w Drogomyślu
Sala w Zbytkowie
Ścieżki spacerowe
Galeria Pod Ratuszem
Aktualności
Rozkład jazdy autobusów
Szlakiem Kobiet
Przewodniczka szlakami kobiet - PREZENTACJA
Biogramy bohaterek szlaku kobiet
Przewodniczka Szlakami Kobiet po Strumieniu i okolicach
Galeria pod Ratuszem zaprasza
Galeria Zdjęć
Fotoreportaże
2012 - fotoreportaże
2013 - fotoreportaże
2014 - fotoreportaże
2015 - fotoreportaże
2020 - fotoreportaże
Strumień w pocztówce
Informacja o miastach partnerskich
Wyróżnieni mieszkańcy gminy
Laur Gmin Ziemi Cieszyńskiej 1997-2000
Rok 2001
Rok 2002
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
Zasłużeni dla Rolnictwa
Strumieński Festiwal Artystyczny
Promocja
Logo gminy
Wyróżnienia gminy
Prasa o Strumieniu
Sondy
Echo Strumienia
Przykładowa strona
Strategie, plany, programy
Media
Statystyki
Statystyki 2024
Statystyki 2023
Statystyki 2022
Statystyki 2021
Statystyki 2020
Statystyki 2019
Statystyki 2018
Statystyki 2017
Statystyki 2016
Statystyki 2015
Statystyki 2014
Statystyki 2013
Statystyki 2000-2012
Do pobrania
Kolorowanka "Bajkowy spacer po gminie Strumień"
Twórcze ręce Bąkowian
Folder promocyjny Atrakcje turystyczne gminy Strumień i miasta Pietwałd
Wakacje w Gminie Strumień
Ferie w Gminie Strumień
KARTA SENIORA
Remont mostu w Strumieniu - informacje
Europejski Tydzień Sportu
Punkty konsultacyjne
Zebrania wiejskie w Gminie Strumień
Fontanna solankowa
Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji
Gmina Strumień na weekend
Ekomuzeum Żabi Kraj
e-Urząd
Informacje
Media
Zakres zadań partnerów
Partnerzy projektu
Opis projektuGminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Komunikaty i ostrzeżeniaKomunikaty i ostrzeżenia Program czyste powietrzeJakość powietrza Cyfrowa GminaCyfrowa Gmina Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: lipiec

2024/07/6 2024/07/7 2024/07/13 2024/07/14 2024/07/21 2024/07/25 2024/07/28
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi