Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Ścieżki rowerowe

 

W obszarze turystyki Stowarzyszenie Rzowoju i Współpracy Regionalnej "Olza" kontynuuje realizację partnerskiego programu INFOTUR, wykonuje prace związane z utrzymaniem trwałości stworzonej bazy informacji turystycznej „Infotur” i turystycznego znakowania dróg na naszym obszarze, jak również rozpoczęło realizację projektu pn. „INFOTUR-4”, dofinansowanego z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Stanowi on kontynuację projektów „INFOTUR”, „INFOTUR-2, „INFOTUR-3” oraz „Rozwój współpracy centrów informacji na Śląsku Cieszyńskim”. Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez tworzenie warunków dla rozwoju produktów turystycznych na pograniczu polsko-czeskim w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Główne działania projektu to konferencja inaugurująca projekt; organizacja workshopów służących opracowaniu materiałów studialnych i koncepcyjnych; opracowanie zawartości materiałów promocyjnych; praca nad studiami i koncepcjami oraz nad lokalnym porozumieniem; opracowanie grafiki materiałów promocyjnych; przygotowanie i wydanie materiałów promocyjnych; tłumaczenie streszczenia studiów i koncepcji; zakup/wykonanie rollbannera promującego program INFOTUR; promocja projektu.

            W ramach aktywności turystycznych, Stowarzyszenie w roku 2013 zakończyło realizację mikroprojektu własnego „Rowerem po Euroregionie. Tworzenie i rozwój produktów turystycznych w oparciu o system szlaków rowerowych Euroregionu Śląsk Cieszyński” dofinansowanego z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. „Rowerem po Euroregionie” jest kontynuacją przedsięwzięcia pn. „Regiotour”, zrealizowanego przez partnerów Euroregionu Śląsk Cieszyński (ERŚC) z programu Phare Credo, dzięki któremu na całym jego obszarze powstało między innymi ponad 800 km tras rowerowych, 80 km tandemowych tras rowerowych dla niewidomych i niedowidzących, 60 punktów odpoczynkowych, zamontowano 90 tablic informacyjnych z mapami umiejscowionymi w punktach odpoczynkowych oraz około 6000 różnych form oznakowania.

REGIOTOUR Jedyny na granicy polsko-czeskiej projekt inwestycyjny finansowany ze środków Unii Europejskiej Phare Credo (runda główna) – realizacja systemu rowerowych tras euroregionalnych REGIOTOUR. Wysokość grantu – 271.000,00 EUR. W ramach projektu oznakowano ponad 800 km tras rowerowych. Na trasach – obok oznakowania – powstały punkty odpoczynkowe (zadaszenie, ława z miejscami do siedzenia, stojak na rowery, mapa turystyczna, kosz na śmieci), wykonano podstawowe prace z zakresu ‘małej infrastruktury’ tj. przycięcie gałęzi, obniżenie krawężników itp., umieszczone zostały mapy turystyczne i tablice witające. Wykonano również trzy pętle (w pobliżu przejść granicznych Kaczyce Górne – Karvina Raj, Puńców – Kojkovice oraz Jasnowice – Bukovec) tras rowerowych dla osób niewidomych i niedowidzących. Przygotowywane zostały materiały promocyjne i informacyjne: mapa turystyczna, przewodnik oraz folder.

ROWEREM PO EUROREGIONIE
  W ramach projektu „Rowerem po Euroregionie” Stowarzyszenie zmodernizowało system euroregionalnych szlaków rowerowych „Regiotour” oraz tras Greenways (Kraków – Morawy – Wiedeń oraz Wiślana Trasa Rowerowa) po stronie polskiej Euroregionu (w tym montaż tabliczek, tablic, słupków, grafiki, malunków i innych elementów oznakowania na 678,1 km tras); wydano zaktualizowaną mapę euroregionalnych szlaków rowerowych; zorganizowano konferencję; opracowano „Koncepcję tworzenia i rozwoju produktów turystycznych na szlakach rowerowych Euroregionu Śląsk Cieszyński”. Projekt stanowił odniesienie do projektu komplementarnego realizowanego przez partnera czeskiego.
 
Ważniejsze ścieżki rowerowe
  • 122 C - Jaworze - Jasienica - Rudzica - Zaborze - Zabłocie - Strumień- długość trasy : 24 km
  • 9 N - Strumień - Zbytków - Golasowice - Jastrzębie Zdrój - Jastrzębie Zdrój Moszczenica- długość trasy : 23 km


Dodał: Admin
 
Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Strumień na lata 2023-2030+Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Strumień na lata 2023-2030+ Program czyste powietrzeJakość powietrza


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Pomoc dla ukrainyPomoc dla ukrainy Cyfrowa GminaCyfrowa Gmina Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
grudzień 2023
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: grudzień

2023/12/3 2023/12/5 2023/12/6 2023/12/7 2023/12/10 2023/12/12
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi