Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych

Dzieci, które będą kontynuowały wychowanie przedszkolne w dotychczasowym publicznym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w publicznych przedszkolach

Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola publicznego po raz pierwszy, lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można składać w dniach 12-19 lutego br. w sekretariacie przedszkola. Formularze wniosków zostaną udostępnione na stronach internetowych danego przedszkola lub w sekretariacie danej placówki. Przedszkola publiczne nie mają swojej rejonizacji - wniosek w postępowaniu rekrutacyjnym może być złożony maksymalnie w trzech placówkach. W trakcie naboru brane są pod uwagę kryteria wynikające z art. 131 ustawy Prawo oświatowe oraz kryteria ustalone przez Radę Miejską. Szczegółowy harmonogram rekrutacji do przedszkoli określa zarządzenie nr 2055.2024 Burmistrza Strumienia z dnia 26 stycznia 2024  r. w  sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i  postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strumień oraz szczegółowe terminy dokonywania tych czynności na rok szkolny 2024/2025.

 

Zgłoszenia dzieci do klas I publicznych szkół podstawowych

Przypominamy rodzicom dzieci, które w tym roku szkolnym kończą edukację przedszkolną, że zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

 

Zapisy do klas pierwszych w obwodowych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 prowadzone są przez dyrektorów szkół

Natomiast kandydaci zamieszkali poza obwodem danej publicznej szkoły podstawowej, na podstawie art. 133 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe mogą być przyjęci do klasy I  po  przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Szczegółowy harmonogram rekrutacji określa zarządzenie nr 2055.2024 Burmistrza Strumienia z dnia 26 stycznia 2024 r.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udzielają dyrektorzy szkół i przedszkoli.

Wykaz gminnych jednostek oświatowych znajduje się w zakładce Edukacja>>Szkoły Podstawowe (http://strumien.pl/szkoly-podstawowe).

 Dodał: AB
 Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Komunikaty i ostrzeżeniaKomunikaty i ostrzeżenia Program czyste powietrzeJakość powietrza Cyfrowa GminaCyfrowa Gmina Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi