Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Odpady komunalne

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH  Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, Z TERENU GMINY STRUMIEŃ

 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązująca w okresie od 1 stycznia 2024 wynosi:
 • 35,50 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 90,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
 • Od dnia 1 stycznia 2024r. kwota zwolnienia z tytułu kompostowania  wynosi 1,00 zł od osoby w stosunku do obowiązującej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.
 1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu gminy Strumień jest

 Sanit – Trans Sp. z o.o. z siedzibą 43-392 Międzyrzecze Górne 383  tel. 33 815 79 74, w konsorcjum z PHU OPERATUS Marian Krajewski z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała ul. Cyniarska 38 tel. 506 365 473.

 

Harmonogram odbioru odpadów w gminie Strumień w 2024 roku.

 

Harmonogram 2024 SOŁECTWA

Harmonogram 2024 MIASTO STRUMIEŃ

 

 

3.Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów w gminie Strumień (PSZOK) od dnia 1 stycznia 2018 roku znajduje się w sąsiedztwie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu, ul. Ks. Londzina 58.

PSZOK jest czynny:
Poniedziałek: 8:00-12:00
Środa: 14:00-18:00
Piątek: 12:00-16:00
Pierwsza sobota miesiąca: 8:00-12:00

Tel. 506365473

Do PSZOK można oddawać: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popiół pochodzący z palenisk domowych, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady tekstyliów i odzieży, a także odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych.

UWAGA: Właściciele nieruchomości dostarczają odpady do PSZOK we własnym zakresie.

4. Zużyte baterie można oddawać do punktów zbiórki zlokalizowanych w:
- Urzędzie Miejskim w Strumieniu, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień
- Szkole Podstawowej w Pruchnej, ul. Główna 60, 43-523 Pruchna
- Szkole Podstawowej w Drogomyślu, ul. Główna 15, 43-424 Drogomyśl
- Szkole Podstawowej w Bąkowie, Bąków, ul. Główna 62, 43-246 Strumień
- Szkole Podstawowej w Zabłociu, Zabłocie, u1.Bielska 36, 43-246 Strumień
- PSZOK

5. Przeterminowane leki i chemikalia można oddawać do pojemników zlokalizowanych w:
- aptece „Eskulap” Strumień, ul. Ks. Londzina 1
- aptece „Melisa” Strumień 1 Maja 13
- Punkcie Aptecznym w Drogomyślu, Drogomyśl, ul. Oblaski 10
- Punkcie Aptecznym w Pruchnej, Pruchna, ul. Główna 68
- PSZOK

6. Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

1. PUNKT APTECZNY Pruchna ul. Główna 68*
2. DENAR Sp. z o.o.; Strumień ul. 1-go Maja 35*
3. APTEKA „ESKULAP”;  Strumień  ul. Ks.Londzina 1*
4. Jeronimo Martins Distribution; Strumień ul. Młyńska 4*.
5. PSZOK.

*Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju).


7. Zmieszane odpady komunalne są zagospodarowywane w:

- Cofinco Poland Sp. z o.o w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. ul. Dębina 36,

- Zakładzie Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Zabrzu przy ul. Cmentarnej 19F,

- Instalacji MBP Master – Odpady i Energia w Tychach przy ul. Lokalnej 1,

- Agencji Komunalnej Sp. z o.o. w Brzeszczach przy ul. Granicznej8. Bioodpady zagospodarowywane są w:

- Kompostowni odpadów komunalnych prowadzonej przez instalację BEST-EKO Sp.  z o.o. z/s ul. Gwarków 1, 44-240 Żory,

- Instalacji Komunalnej prowadzonej przez Cofinco Poland Sp. z o.o ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,

- Zakładzie Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach przy ul. Lokalnej 1,

- Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych „SEGO” przy  ul. Kolberga 65 w Rybniku,

- Instalacji Paliwa Alternatywne Sanit-Trans Sp. z o.o. przy ul. Prusa 33, 43-502 Czechowice-Dziedzice.
POZOSTAŁE INFORMACJE W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW:

1. Rodzaje odbieranych odpadów oraz ustalone limity odbioru odpadów.

Zgodnie z Uchwałą Nr XX.179.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 25 maja 2016r.    w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości, bezpośrednio sprzed posesji, odbierane są niżej wyszczególnione odpady komunalne:


PAPIER
SZKŁO
TWORZYWA SZTUCZNE
ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE
METAL
BIOODPADY
POPIÓŁ POCHODZĄCY Z PALENISK DOMOWYCH
MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE

Odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony, zgodnie z w/w uchwałą oraz Uchwalą Nr XXII.180.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie: rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi objęte są limitem ilościowym i są odbierane na następujących zasadach:

Odpady budowlane i rozbiórkowe w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dostarczać do PSZOK w ilości do 400 kg w okresie 5 lat na osobę. Za każde 100 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych dostarczonych ponad limit pobierana jest opłata w wysokości 20,00 zł.

Zużyte opony są przyjmowane w PSZOK w ilości 8 sztuk na mieszkańca w okresie 5 lat.  Za każdą zużytą oponę dostarczoną ponad limit pobierana jest opłata 5,00 zł.

 

 1. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są bezpośrednio sprzed posesji zgodnie z następującą częstotliwością:
  Zabudowa jednorodzinna – raz w roku
  Zabudowa wielorodzinna – raz na kwartał

  Niezależnie można dostarczać wyżej wymienione odpady do PSZOK.  3. Bioodpady

  Selektywnie zebrane odpady ulegające biodegradacji właściciele nieruchomości mogą:

  - oddawać firmie odbierającej odpady (pojemniki brązowe)
  - kompostować w przydomowych kompostownikach


  Załączniki – ulotka na temat zasad prowadzenia segregacji odpadów
      - harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie Strumień.

 

 

 JAK SEGREGOWAĆ???

 

Urząd Miejski w Strumieniu informuje o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów:

Podmiotem zbierającym odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych jest m.in:

 1. „EKOPLAST PRODUKT” Sp. z o.o., 43-400 Cieszyn. ul. Frysztacka 145, tel. 338580075.

 Dodał: Admin
 
Obrazek domyslny serwisu strumien.pl

Apel o właściwą segregację odpadów

W związku ze zwiększoną w ostatnim czasie ilością incydentów w zakresie nieprawidłowego gromadzenia i segregowania odpadów komunalnych, Urząd Miejski w Strumieniu przypomina, że właściciele nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, zobowiązani są do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, mających na celu wydzielenie frakcji odpadów komunalnych segregowanych oraz frakcji niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, pozostałych po wyselekcjonowaniu.

Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Komunikaty i ostrzeżeniaKomunikaty i ostrzeżenia Program czyste powietrzeJakość powietrza Cyfrowa GminaCyfrowa Gmina Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi