Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Usuwanie drzew i krzewów

Zasady wycinki drzew:

  1. Z nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej lub posiadającej klasyfikację użytku rolnego o symbolu: R, S, Ł, Ps, Br, Lzr, Wsr, W, w celu wycinki drzew należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Strumieniu wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Wniosek jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Strumieniu (pokój nr 3, parter) bądź na stronie internetowej pod adresem: http://strumien.pl/usuwanie-drzew-i-krzewow

 

Wniosek należy złożyć w przypadku, gdy obwody pni na wysokości 5 cm powyżej gruntu przekraczają:

- 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

- 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

- 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów nie składa się w przypadku gdy:

- obwody pni na wysokości 5 cm powyżej gruntu nie przekraczają w/w wartości,

- krzew albo krzewy rosną w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

- drzewa lub krzewy usuwane są w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,

- drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

 

  1. W przypadku nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, właściciel nieruchomości winien złożyć w Urzędzie Miejskim w Strumieniu zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów

Zgłoszenie wycinki drzew rosnących na gruntach osób fizycznych zawiera:

- imię i nazwisko wnioskodawcy,

- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,

- rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew należy złożyć w przypadku, gdy obwody pni na wysokości 5 cm powyżej gruntu przekraczają:

- 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

- 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

- 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew

Zgłoszenie zamiaru usunięcia krzewów należy złożyć, gdy planowane do usunięcia krzewy rosną w skupisku przekraczającym 25 m2.

 

  1. W przypadku drzew lub krzewów usuwanych z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, wnioski/zgłoszenia należy kierować do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków delegatury w Bielsku-Białej.

 

Ponadto Burmistrz Strumienia informuje co następuje:

  1. Wycinki drzew można dokonywać cały rok, z zastrzeżeniem, że w okresie lęgowym ptaków trwającym od 1 marca do 15 października, w przypadku bytowania ptaków na drzewie przeznaczonym do wycinki – należy od wycinki odstąpić.
  2. W przypadku drzew i krzewów, które stanowią wiatrołom lub wywrot, drzewa można uprzątnąć po uprzednich oględzinach przeprowadzonych przez organ.
  3. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom
  4. Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

- usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

- utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;

- wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Strumieniu ul. Rynek 4 tel. 33 854 0815.

Do pobrania wnioski:

 

wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_usuniecie_drzew

 

zgloszenie_zamiaru_usuniecia_drzewDodał: Admin
 Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Komunikaty i ostrzeżeniaKomunikaty i ostrzeżenia Program czyste powietrzeJakość powietrza Cyfrowa GminaCyfrowa Gmina Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi