Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Rok 2003

ZASŁUŻENI DLA GMINY STRUMIEŃ:

 • Pan Jan JAŁOWICZOR – za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w dziedzinie oświaty i wychowania, spółdzielczości, sportu głównie szachowego oraz wspieranie idei harcerstwa i amatorskiego ruchu chóralnego
 • Ks. prałat Oskar KUŚKA – za wybitny wkład w ocalanie zabytków i spuścizny historycznej, działalność charytatywną oraz twórcze wspieranie lokalnego życia kulturalnego
 • MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Strumieniu – w 20-lecie działalności za wkład w rozwój kultury, twórczości i sprawowanie mecenatu nad amatorskimi grupami twórczymi oraz prowadzenie szerokiej gamy działalności w świetlicach środowiskowych
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Drogomyślu -  za 100 letnią działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, bezinteresowne niesienie pomocy mieszkańcom w czasie powodzi i przy zwalczeniu innych żywiołów oraz doprowadzenie do włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratownictwa
 • Pan Karol SALTARIUS – za wieloletnią pracę w organach samorządu lokalnego
 • Pan Stanisław SZWARC – za aktywną działalność społeczną w sołectwie w szczególności w dziedzinie  sportu i poprawy warunków życia mieszkańców oraz za skuteczne promowanie gminy poprzez twórczą działalność plastyczną
 • Pani Barbara ŻERDKA – za znaczący wkład w kultywowanie i rozwijanie idei harcerstwa, twórcze dokumentowanie śladów historii, zaangażowaną postawę w rozwoju życia kulturalnego w tym amatorskiego ruchu chóralnego w Gminie i regionie.
   

ZASŁUŻENI DLA GMINY STRUMIEŃ - z okazji obchodów Europejskiego Roku Niepełnosprawnych 2003

1. W kategorii osób zaangażowanych w opiekę i pomoc osobom niepełnosprawnym:

 • Pan Krzysztof KRZYŻANOWSKI – za wieloletnią wzorową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, promowanie idei sportu wśród osób niepełnosprawnych oraz bardzo dobre wyniki sportowe wychowanków
 • Pani Bernadeta MACHALICA – za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia w opiece nad osobami niepełnosprawnymi i ich integrację ze środowiskiem lokalnym
 • Pani Renata MOJ – za wieloletnią opiekę nad niepełnosprawnymi oraz twórczy wkład w organizacji imprez kulturalno-oświatowych
 • Pani Zofia NIEMIEC - za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia w opiece nad osobami niepełnosprawnymi i ich integrację ze środowiskiem lokalnym
 • Pani Teresa STANIEK - za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia w opiece nad osobami niepełnosprawnymi i ich integrację ze środowiskiem lokalnym.
   

2. W kategorii osób niepełnosprawnych za osiągnięcia w różnych dziedzinach:

 • Pan Jan BIELA – za osiągnięcia sportowe oraz aktywność w organizacji życia w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu
 • Pan Jan BŁĄKAŁA – za szczególne zaangażowanie w organizacji życia oraz w pracy na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu, w tym niesienie pomocy innym wychowankom
 • Pan Marcin CZERNIK – za znaczące osiągnięcia sportowe  oraz aktywny udział w pracach na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Drogomyślu
 • Pan Kazimierz MYGA – za wybitne osiągnięcia sportowe na arenach krajowych i zagranicznych.


  ZASŁUŻENI DLA BĄKOWA:
 • Pan Oton SŁOWIAK – za szczególne zaangażowanie w krzewienie sportu i kultury fizycznej oraz poprawę wizerunku i estetyki sołectwa Bąków

ZASŁUŻONY DLA DROGOMYŚLA:

 • Pan Władysław BIAŁOŃ – za wieloletnią służbę w pożarnictwie i pracę społeczną na rzecz lokalnego środowiska
 • Pan Jan WITOSZEK – za znaczący wkład w rozwój jednostki OSP, a w szczególności za krzewienie idei pożarnictwa wśród młodzieży
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Drogomyślu -  za 100-letnią działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, niesienie pomocy w czasie powodzi i bezinteresowną pomoc mieszkańcom oraz doprowadzenie do włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratownictwa.
   

ZASŁUŻONY DLA PRUCHNEJ:

 • Pan Ferdynand GABRYŚ – za szczególne zaangażowanie w krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pracę z młodzieżą w szczególności za reaktywowanie działalności LKS Pruchna ’99
 • Pan Jerzy WOJNAR - za szczególne zaangażowanie w krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pracę z młodzieżą w szczególności za reaktywowanie działalności LKS Pruchna ’99.
   

ZASŁUŻONY DLA STRUMIENIA:

 • Pan Jan JAŁOWICZOR – za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w dziedzinie oświaty i wychowania, spółdzielczości, sportu głównie szachowego oraz wspieranie idei harcerstwa i amatorskiego ruchu chóralnego
 • Ks. prałat Oskar KUŚKA – za wybitny wkład w ocalanie zabytków i spuścizny historycznej, działalność charytatywną oraz twórcze wspieranie lokalnego życia kulturalnego
 • Pan Fryderyk LANG – za szczególne zaangażowanie w organizację życia środowiska emerytów i rencistów w tym działalność w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz za osobisty wkład w organizację życia kulturalnego i sportowego w mieście
 • Pani Barbara ŻERDKA – za wieloletnią aktywność i zaangażowanie na rzecz rozwoju oświaty i szkolnictwa, wkład w rozwój życia kulturalnego w tym amatorskiego ruchu chóralnego w mieście.
   

ZASŁUŻONY DLA ZABŁOCIA:

 • Pan Bogdan GABRYŚ – za wieloletnią aktywną pracę społeczną w miejscowej jednostce OSP, w tym osiągnięcia w pracy z młodzieżowymi drużynami pożarniczymi
 • Pan Alfons ZAJONC – za wieloletnią aktywną działalność na rzecz krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz społeczną działalność w strukturach LZS-ów
   

ZASŁUŻONY DLA ZBYTKOWA:

 • Pan Ludwik FLACZEK – za wieloletnią aktywną działalność na niwie pożarnictwa i zwalczania innych żywiołów oraz za pracę z młodzieżą.

--------------------------------------------------------------------------

LAUR GMIN ZIEMI CIESZYŃSKIEJ - SREBRNA CIESZYNIANKA

ks. Oskar Kuśka, zam. StrumieńDodał: Admin
 Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Komunikaty i ostrzeżeniaKomunikaty i ostrzeżenia Program czyste powietrzeJakość powietrza Cyfrowa GminaCyfrowa Gmina Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi