Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2024-06-10

wyświetleń: 200

Apel o właściwą segregację odpadów

W związku ze zwiększoną w ostatnim czasie ilością incydentów w zakresie nieprawidłowego gromadzenia i segregowania odpadów komunalnych, Urząd Miejski w Strumieniu przypomina, że zgodnie z uchwałą Nr XXII.178.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia
19 sierpnia 2020 r. (Dz.U. Woj. SLA. 2020, poz. 6139 ze zm.) w sprawie Regulaminu utrzymania i porządku na terenie gminy Strumień:

Właściciele nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, zobowiązani są do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, mający na celu wydzielenie frakcji odpadów komunalnych segregowanych oraz frakcji niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, pozostałych po wyselekcjonowaniu. Odpady komunalne należy gromadzić jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach, pojemnikach i workach, w taki sposób aby nie dochodziło do mieszania odpadów zebranych selektywnie ze sobą oraz z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi.

 

Jednocześnie Urząd Miejski w Strumieniu zwraca się z podziękowaniem do Mieszkańców, którzy stosują się do obowiązujących przepisów i właściwie segregują odpady, co ma pozytywny wpływ na stan środowiska.

Papier, szkło, metal czy tworzywo sztuczne to materiały, którym można dać nowe życie. Są to surowce wtórne, które, poddane procesowi recyklingu, będą służyły do produkcji nowych wyrobów. Dzięki temu ilość odpadów zmniejszy się, a my wszyscy skorzystamy z możliwości zakupu nowych, często tańszych produktów.

 

Do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości, służą następujące rodzaje worków lub pojemników :

 • pojemniki służące do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o pojemności co najmniej 120 litrów,
  o wymiarach i konstrukcji umożliwiających opróżnienie w sposób przewidziany Normą Europejską PN-EN 840
 • pojemniki służące do selektywnego zbierania odpadów (papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, popiół pochodzący z palenisk domowych, bioodpady), co najmniej
  80 litrów, o wymiarach i konstrukcji umożliwiających opróżnienie
  w sposób przewidziany Normą Europejską PN-EN 840
  oraz worki służące do selektywnego zbierania odpadów o pojemności co najmniej
  80 litrów.

Odpady komunalne zbierane selektywnie (papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, popiół pochodzący z palenisk domowych, bioodpady) należy gromadzić w pojemnikach lub w workach, z zachowaniem ich kolorystyki, w zależności od ich rodzaju:

 •  frakcję odpadów – papier, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury - w pojemnikach/workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”
 •  frakcję odpadów – szkło, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła - w pojemnikach/workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”
 •  frakcję odpadów – metale i frakcję odpadów tworzywa sztuczne, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe - w pojemnikach/workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
 • frakcję bioodpadów - w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „BIO”
 • popiół pochodzący z palenisk domowych: w pojemnikach koloru szarego, oznaczonych napisem „Popiół”

 

Szczegóły dotyczące tego, jak prawidłowo segregować odpady komunalne, znajdują się w załączonej ulotce.

 

Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady komunalne we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

 

Właściwa segregacja odpadów, w przystosowanych do tego pojemnikach/workach, jest kluczowa w celu wykonania odbioru odpadów z nieruchomości przez firmę świadczącą usługi w tym zakresie.

 

W załączeniu zamieszczamy ulotkę jak właściwie segregować odpady.

 

PSZOK w Strumieniu:

Dodatkowo Urząd Miejski w Strumieniu przypomina, że na terenie gminy Strumień odpady takie jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popiół pochodzący z palenisk domowych, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady tekstyliów i odzieży, a także odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych – można dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. ks. Londzina 58 w Strumieniu w dniach:

Poniedziałek: 8:00-12:00
Środa: 14:00-18:00
Piątek: 12:00-16:00
Pierwsza sobota miesiąca: 8:00-12:00

 Dodał: AB
 Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Komunikaty i ostrzeżeniaKomunikaty i ostrzeżenia Program czyste powietrzeJakość powietrza Cyfrowa GminaCyfrowa Gmina Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi