Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Usuwanie drzew i krzewów

Nowe zasady wycinki drzew

 

W dniu 17 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o ochronie przyrody, która zmienia i znacznie zaostrza przepisy dotyczące wycinki drzew. Zmiany dotyczą w szczególności osób fizycznych.

 

Zapis nowej ustawy nałożył na osoby fizyczne (właścicieli) obowiązek zgłaszania w urzędzie zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm powyżej gruntu przekraczają:

 

- 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

- 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

- 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Zgłoszenie wycinki drzew rosnących na gruntach osób fizycznych zawiera:

  - imię i nazwisko wnioskodawcy,

  - oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,

  - rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

 

 W przypadku drzew usuwanych z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zgłoszenia należy kierować do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków delegatury w Bielsku-Białej.

 

Powyższy obowiązek nie dotyczy:

 - krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25m2,

 - krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.

 

W terminie 21 dni od dnia doręczenie zgłoszenia organ dokonuje oględzin w celu ustalenia:

 - nazwy gatunku drzewa,

 - obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości
   drzewo:

           - posiada kilka pni - obwodu każdego z tych pni,

           - nie posiada pnia -  obwodu pnia poniżej korony drzewa.

 

 Z oględzin sporządza się protokół.

 W terminie 14 dni od dnia oględzin organ przyjmujący zgłoszenie może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw w przypadku:

        1) lokalizacji drzewa:

  1. a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  2. b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  1. c) na terenach objętych formami ochrony przyrody.

 

 Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

 

 W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

 

Jeżeli w terminie 5 lat od daty dokonania oględzin, właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej organ nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Strumieniu ul. Rynek 4 tel. 33 854 0815.Dodał: DK
 
Biuletyn informacji publicznejBiuletyn informacji publicznej
Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
styczeń 2020
PN WT ŚR CZ PT SB ND
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: styczeń

2020/01/6 2020/01/12 2020/01/13 2020/01/20 2020/01/21 2020/01/26 2020/01/27
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi