Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PRZYDOMOWYCH

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

 

W ramach zwykłego korzystania z wód, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 poz. 145 j.t.) właściciel - bez pozwolenia wodnoprawnego

- może odprowadzać do 5m3 oczyszczonych ścieków, ale pochodzących tylko z własnego gospodarstwa domowego oraz rolnego, na grunt będący jego własnością. Należy jednak zwrócić uwagę, że często operuje się pojęciem "oczyszczalni przydomowej", która jest wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji korzystanie z wód przekracza ramy korzystania zwykłego i wymaga pozwolenia na wykonanie wylotu ścieków do wód, a także na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, niezależnie od ich ilości. 

Natomiast z mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 02.07.2010r. (Dz. U. Nr 130, poz.880) w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia oraz art. 152 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. z 2013, poz.1232 j.t.) - oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę wykorzystywane
na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód podlegają zgłoszeniu wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Jeśli jednak ścieki z tej oczyszczalni byłyby wprowadzane do śródlądowych wód powierzchniowych płynących, które są własnością Skarbu Państwa lub na grunt nie będący własnością użytkownika oczyszczalni, to takie korzystanie wykracza poza korzystanie zwykłe i jest korzystaniem szczególnym.
W takiej sytuacji pozwolenie wodnoprawne (udzielane przez Starostę) jest wymagane
na wykonanie wylotu ścieków do wód oraz na wprowadzanie tych ścieków do wód lub do ziemi, niezależnie od ich ilości. Ustawa w powyższym zapisie odnosi się tylko do korzystania z wód, nie ingeruje natomiast w kwestie samego procesu inwestycyjnego. Należy pamiętać, że indywidualne oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę, w myśl art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 j.t.), wymagają zgłoszenia właściwemu organowi (w tym przypadku Staroście Cieszyńskiemu).

Dodatkowe informacje dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków znaleźć można na stronach:

http://www.pos.gig.eu/sites/default/files/plansze1_3_small.pdf

http://www.pos.gig.eu/sites/default/files/poster_small.pdf

 W załącznikach poniżej do pobrania znajdują się:

- narzędzie wspomagania decyzji w zakresie planowania gospodarki ściekowej

- pomoc do narzędzia kalkulacyjnego

- schemat procedury związanej z eksploatacją przydomowej oczyszczalni ścieków

- wymagania dla oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków

- wzór wniosku zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

 

 

 

 

 

 

 Dodał: AMŻ
 
Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
lipiec 2017
PN WT ŚR CZ PT SB ND
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: lipiec

2017/07/1 2017/07/8 2017/07/9 2017/07/15 2017/07/27
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi