Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2018 r. poz. 2268 t.j.) wprowadzająca szereg zmian w zakresie gospodarowania wodami. Jedną z nich jest wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawodawca nałożył obowiązek dotyczący ustalania tej opłaty na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. W dniu 20 września 2018 r. w życie weszła nowelizacja ustawy Prawo wodne, która zobowiązuje podmioty korzystające w szczególny sposób z wód
(art. 34 cyt. ustawy Prawo wodne) do złożenia odpowiedniego oświadczenia do właściwego organu administracji, którym w przypadku gminy Strumień jest Burmistrz Strumienia.

Podmioty, które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót  i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości
z powierzchni biologicznie czynnej, na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej „opłatą retencyjną”. Podmioty spełniające powyższe warunki, proszone są o wypełnienie oświadczenia ( załącznik nr 1) oraz jego doręczenie do Urzędu Miejskiego w Strumieniu, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, poprzez złożenie oświadczenia w biurze nr 1 lub przesłanie pocztą na adres urzędu. Burmistrz Strumienia na podstawie otrzymanego oświadczenia przygotuje informację o naliczeniu opłaty retencyjnej.

Oświadczenie należy wypełnić za poszczególne kwartały 2018 r.

 

W załączniku nr 2 zaprezentowano najważniejsze przepisy ustawy Prawo wodne dotyczące opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

 

Informacji dodatkowych dotyczących opłaty retencyjnej udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pok. nr 3) w Urzędzie Miejskim, ul. Rynek 4,
43-246 Strumień, telefon: 33-854-08-15

 

 Dodał: AB
 
Powszechny Spis RolnyNarodowy spis powszechny


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
wrzesień 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: wrzesień

2021/09/1 2021/09/7 2021/09/10 2021/09/11 2021/09/16 2021/09/20 2021/09/21 2021/09/23 2021/09/25
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi