Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2020-05-12

wyświetleń: 4356

Ulgi dla przedsiębiorców w stanie epidemii

Panująca od początku marca epidemia koronawirusa jest zabójczo groźna zarówno dla ludzi, jak i gospodarki. Gmina Strumień  widząc z jakimi kłopotami borykają się działający na jej terenie przedsiębiorcy, postanowiła przyjść im z pomocą. 4 maja Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przesunięcia terminu płatności rat podatku od nieruchomości z powodu COVID- 19.

O ulgę dotyczącą zwolnienia z podatku od nieruchomości za miesiąc kwiecień i maj 2020 r. mogą ubiegać się  przedsiębiorcy,  którzy objęci byli zakazem prowadzenia działalności gospodarczej.

O  przedłużenie terminu płatności podatku od nieruchomości za miesiąc maj, czerwiec 2020 r. do 15  września 2020 r. mogą wnioskować  przedsiębiorcy nie objęci zakazem prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w lokalach stanowiących własność Gminy mogli wnioskować o obniżenie miesięcznej stawki czynszu za miesiąc kwiecień i maj 2020 roku:

  • do kwoty 1 zł netto, w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub jej zawieszenia,
  • do 50% stawki czynszu wynikającej z umowy najmu, w przypadku skrócenia funkcjonowania lokalu o co najmniej 2 godziny dziennie w stosunku do stanu sprzed wprowadzenia stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego.

 

Do 30 czerwca 2020 r. przesunięty został także termin opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów za rok 2020.

Burmistrz Strumienia powołując się na art. 67 Ordynacji podatkowej informuje również, że przedsiębiorcy mogą składać indywidualnie wnioski z prośbą o:

 

  • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
  • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
  • umorzenie w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że  przedstawione rozwiązania  stanowią pomoc de minimis i podlegają podwójnej weryfikacji, tj. z punktu widzenia ważnego interesu podatnika oraz limitu otrzymanej pomocy de minimis.

 

Zaistniała sytuacja epidemiczna jest wyjątkowa, a proponowane przez rząd w ramach pakietu „Tarczy antykryzysowej” rozwiązania, których celem jest m.in. ochrona przedsiębiorców i pracowników przed skutkami epidemii COVID-19, dają również gminom możliwości poszerzenia wsparcia przedsiębiorców w tym trudnym czasie, ale tylko w zakresie przewidzianym ustawą.

Dbając o konieczność jak najszerszego wsparcia lokalnych przedsiębiorców Burmistrz Strumienia Anna Grygierek zwróciła się do Ministra Rozwoju z prośbą o pilne podjęcie działań umożliwiających zwrot opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za czas ustawowego ograniczenia działalności. W uchwalonym przez Sejm pakiecie ustaw „Tarczy antykryzysowej” nie wprowadzono zmiany przepisów, które umożliwiałyby zwolnienie przedsiębiorców z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2020.

 

-Przy planowaniu form wsparcia przedsiębiorców z budżetu gminy musiałam wziąć pod uwagę wpływ wprowadzonych przez rząd w ramach „Tarczy antykryzysowej” rozwiązań na planowane dochody budżetu gminy, w związku z tym, że zarówno proponowane przez rząd, jak i ustalone przez samorząd formy wsparcia dla przedsiębiorców mają wpływ na konieczność weryfikacji wydatków zaplanowanych na ten rok w budżecie Gminy. Wspólnie z radnymi będziemy zmuszeni ponownie przeanalizować założenia niedawno uchwalonego budżetu i dostosować je do nowych realiów. Z pewnością staniemy przed koniecznością rezygnacji z części zaplanowanych zadań, jednak w zaistniałej sytuacji wsparcie lokalnych przedsiębiorców, którzy współtworzą budżet gminy oraz dają zatrudnienie naszym mieszkańcom, jest dla samorządu bardzo istotne – mówi  Burmistrz Strumienia, Anna Grygierek.

 Dodał: AB
 
Powszechny Spis RolnyNarodowy spis powszechny


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
październik 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: październik

2021/10/2 2021/10/4 2021/10/6 2021/10/16 2021/10/17 2021/10/21 2021/10/22
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi