Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2021-07-23

wyświetleń: 350

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Zbytków zlokalizowanego w rejonie ul. Sportowej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)

Burmistrz Strumienia zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Strumieniu uchwały nr XXIII.190.2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Zbytków zlokalizowanego w rejonie ul. Sportowej.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r. Wnioski można składać na piśmie do Urzędu Miejskiego w Strumieniu, 43-246 Strumień, ul. Rynek 4, a także ustnie do protokołu w Wieloosobowym Stanowisku do Spraw Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Planowania Przestrzennego (II piętro, pok. 9), lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@um.strumien.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Strumienia.

 

Więcej informacji na stronie BIP: https://strumien.bip.net.pl/?c=14381

 Dodał: LP
 
Powszechny Spis RolnyNarodowy spis powszechny


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
wrzesień 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: wrzesień

2021/09/1 2021/09/7 2021/09/10 2021/09/11 2021/09/16 2021/09/20 2021/09/21 2021/09/23 2021/09/25
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi