Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2019-08-12

wyświetleń: 330

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strumień zlokalizowanego w rejonie ulicy Czarnoty

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz uchwały Nr XLVI.386.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strumień zlokalizowanego w rejonie ulicy Czarnoty

 

zawiadamiam o wyłożeniu

do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla części obszaru miasta Strumień zlokalizowanego w rejonie ulicy Czarnoty

 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach: od 12 sierpnia 2019 r. do 9 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strumieniu, 43-246 Strumień, ul. Rynek 4, pokój nr 9, w godz. od 9.00 do 14.00 (w dniach pracy Urzędu Miejskiego w Strumieniu) oraz zamieszczony zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strumieniu (www.strumien.bip.net.pl) w zakładce: Informacje/Tablica ogłoszeń/2019/Sierpień.

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu       28 sierpnia 2019 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strumieniu, 43-246 Strumień, ul. Rynek 4, pokój nr 7.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu objętego wyłożeniem, może wnieść uwagi. Uwagi można wnosić:

-    pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Strumieniu, 43-246 Strumień, Rynek 4,

-    drogą elektroniczną: poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na platformie ePuap         opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy profilu zaufanego ePuap z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2019 r.

 

Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

 

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Strumieniu lub na jego adres lub drogą elektroniczną.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Strumienia.

 

Więcej informacji na stronie:  http://www.strumien.bip.net.pl/?c=11925

 

 

 Dodał: AB
 
Biuletyn informacji publicznejBiuletyn informacji publicznej
Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
listopad 2019
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: listopad

2019/11/5 2019/11/6 2019/11/7 2019/11/9 2019/11/11 2019/11/15 2019/11/16 2019/11/22 2019/11/25 2019/11/26
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi