Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2020-12-07

wyświetleń: 21347

Zmiany w odbiorze odpadów od 2021 roku

Szanowni mieszkańcy, od 2021r. ulegną zmianie dotychczasowe zasady zbierania i odbierania niektórych odpadów komunalnych. Konieczność zmian wynika głównie ze znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Od 1 stycznia 2021 roku wprowadzone zostaną następujące zmiany:

  • Wszyscy właściciele nieruchomości będą zobowiązani do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (nie będzie możliwości zaznaczenia w deklaracji, że nie segreguje się odpadów).
  • Bioodpady (odpady kuchenne, trawa, liście itp.) będą odbierane wyłącznie w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”. Bioodpady należy wrzucać bezpośrednio do pojemnika (bez worków). Bioodpady wystawione w workach, a także pojemniki, w których umieszczone zostaną worki z bioodpadami, nie będą odbierane. Częstotliwość odbioru bioodpadów nie ulegnie zmianie (tj. w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie – nie rzadziej niż raz w miesiącu).
  • Popiół będzie odbierany wyłącznie w pojemnikach koloru szarego, oznaczonych napisem „Popiół”, z następującą częstotliwością: w okresie październik – kwiecień raz w miesiącu, w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
  • Przez cały rok właściciele nieruchomości będą mogli dostarczać popiół oraz bioodpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego się w sąsiedztwie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu, Ks. Londzina 58.

 

PSZOK jest czynny:
Poniedziałek: 8:00-12:00
Środa: 14:00-18:00
Piątek: 12:00-16:00
Pierwsza sobota miesiąca: 8:00-12:00

  • Właściciel nieruchomości jednorodzinnej kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku będzie uprawniony do skorzystania z ulgi. Ulga będzie wynosić 2,00 zł miesięcznie od osoby. Aby skorzystać z ulgi (najwcześniej od 1 stycznia 2021r.) należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Strumieniu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której znajdują się odpowiednie pola dotyczące kompostowania. Nieruchomości, na których zadeklarowano posiadanie kompostownika oraz kompostowanie w nim bioodpadów będą podlegały kontroli w zakresie realizacji tych obowiązków.

 Druk deklaracji dostępny jest w załączeniu.

  • Zużyte opony z samochodów osobowych nie będą już odbierane w trakcie zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Opony te będą przyjmowane wyłącznie w PSZOK, w ilości 8 sztuk na nieruchomość na rok. Za każdą dostarczoną ponad limit oponę będzie pobierana opłata w wysokości 5,00 zł.

 

Informacja dotycząca pojemników na odpady:

Pojemniki na odpady komunalne powinny spełniać wymagania normy PN-EN 840, posiadać szczelną klapę zamykającą, układ jezdny (koła) oraz być dostosowane do grzebieniowego systemu załadowczego (posiadać odpowiednie zaczepy). Pojemniki powinny być utrzymane w stanie technicznym umożliwiającym ich opróżnianie.

Nie wprowadzono limitów ilościowych odbieranych pojemników, dozwolone pojemności pojemników to m.in. 120l, 240l, 1100l. Właściciel nieruchomości we własnym zakresie wyposaża nieruchomość w odpowiednią ilość pojemników.

 

UWAGA: W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kolorystyki pojemników na odpady, gmina Strumień informuje, że kolory te wynikają z Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2019r., poz. 2028).  Właściciele nieruchomości mają obowiązek oznakować obecnie używane pojemniki napisem wskazującym rodzaj odpadów, na jakie są przeznaczone. Na wymianę lub dostosowanie pojemników we właściwych kolorach rozporządzenie wyznacza czas do 30 czerwca 2022r. 

 

 Dodał: AB
 Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Komunikaty i ostrzeżeniaKomunikaty i ostrzeżenia Program czyste powietrzeJakość powietrza Cyfrowa GminaCyfrowa Gmina Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: kwiecień

2024/04/4 2024/04/9 2024/04/10 2024/04/13 2024/04/14 2024/04/17 2024/04/20 2024/04/25 2024/04/26 2024/04/27
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi