Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2022-11-17

wyświetleń: 290

Uwaga na ptasią grypę!

W związku ze stwierdzeniem dużej liczby ognisk grypy ptaków na terenie Europy oraz zwiększoną migracją dzikich ptaków, co powoduje zwiększone ryzyko przeniesienia ptasiej grypy przez dzikie ptaki wodne na teren powiatu cieszyńskiego, a co za tym idzie na przydomowe hodowle drobiu - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie przypomina o właściwym zabezpieczeniu przed wirusem miejsc utrzymania drobiu.

Zasady zachowania bioasekuracji zostały nałożone na osoby utrzymujące drób rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz.U.2022.768).

Rozporządzenie to stanowi, iż w związku z wstąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wysoce zjadliwej grypy ptaków (...wyciąg...):

 

§1.

1) zakazuje się:

  1. pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  2. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych; 2) nakazuje się:
  3. utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
  4. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
  5. utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,
  6. przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę pasze i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
  7. karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłonię tym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
  8. lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,
  9. powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu,
  10. dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych, o których mowa w ust. 3.

 

Zastosowanie właściwych środków bioasekuracji pozwoli na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia choroby.Dodał: AB
 
Preferencyjny zakup węglaPreferencyjny zakup węgla Pomoc dla ukrainyPomoc dla ukrainy


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Program czyste powietrzeJakość powietrza Cyfrowa GminaCyfrowa Gmina Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
grudzień 2022
PN WT ŚR CZ PT SB ND
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: grudzień

2022/12/4 2022/12/5 2022/12/6 2022/12/11 2022/12/18
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi