Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2018-01-30

wyświetleń: 4990

Styczniowa sesja za nami

Za nami styczniowa sesja Rady Miejskiej w Strumieniu. W sesji uczestniczyło 15 radnych. Obrady rozpoczęły się od informacji o działalności Burmistrza Strumienia Anny Grygierek oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Czesława Grenia. Radni zgłaszali interpelacje, zapytania i wnioski, podjęli też wszystkie uchwały zgodnie z porządkiem obrad.

Uchwałą Rady Miejskiej w Strumieniu podjęto decyzję ustaleniu stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 11,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 22,00 zł miesięcznie będą płacić osoby, jeżeli ich odpady komunalne nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny. Nowe stawki obowiązywać będą od 1 kwietnia 2018 r.

Konieczność ustalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z szacunkowej analizy kosztów przewidywanych do poniesienia w związku z rozstrzygnięciem przetargu na świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Łączne koszty systemu gospodarki odpadami wyniosą ok. 2.912.752,50, co powoduje, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kształtuje się na poziomie 11,51 zł brutto (2.912.752,50 zł / 21  m-cy / 12050 mieszk. = 11.51 zł /mieszk./m-c).

Przy zachowaniu dotychczasowych stawek wpływy do budżetu z tytułu ponoszonych przez mieszkańców opłat wyniosłyby 2.343.600,00 zł, co spowodowałoby deficyt w budżecie gminy w wysokości 569.152,50 zł. Ustalenie stawek na poziomie 11 i 22 zł pozwoli zrównoważyć przychody i koszty systemu, ale nie w pełni. Według szacunków do systemu trzeba będzie dopłacić z budżetu gminy około 50 tysięcy zł.

Podczas sesji Rady Miejskiej radni zapoznali się również z informacją o dofinansowaniu do wymiany źródeł ciepła. Taki program działa w gminie Strumień od 2008 roku łącznie na cel przekazano środki w wysokości 632 494,36 zł.

W czasie obrad przyjęto również plany pracy Rady Miejskiej i stałych Komisji na 2018 rok.

Podjęte na sesji uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://www.strumien.bip.net.pl/?c=227

 

 Dodał: EF
 
Pomoc dla ukrainyPomoc dla ukrainy


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Program czyste powietrzeJakość powietrza Cyfrowa GminaCyfrowa Gmina Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
wrzesień 2022
PN WT ŚR CZ PT SB ND
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: wrzesień

2022/09/1 2022/09/4 2022/09/15 2022/09/18 2022/09/19 2022/09/23 2022/09/26 2022/09/28 2022/09/29
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi