Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2024-03-21

wyświetleń: 272

OGŁOSZENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu informuje, że w dniu 27 marca 2024 r. o godz. 18:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu (I piętro, pok. nr 7) - odbędzie się LXIX sesja Rady Miejskiej w Strumieniu, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawidłowości jej zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji.
 4. Wystąpienia gości.
 5. Informacja o działalności Burmistrza Strumienia w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady w okresie pomiędzy sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Strumień na lata 2024-2030.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Strumień na lata 2024-2026.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminów i sposobu zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Strumień.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na radnego Rady Miejskiej w Strumieniu.
 13. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2023.
 14. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023.
 15. Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosków przedłożonych przez komisje Rady Miejskiej w II półroczu 2023 r.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zakończenie.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu informuję również, że w dniu 27 marca 2024 r. o godz. 15:00 - w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu (I piętro, pok. nr 7) - odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Komunalnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie materiałów na LXIX sesję Rady Miejskiej w Strumieniu.
 3. Informacja dotycząca zasobu mieszkaniowego gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu za 2023 rok wraz z informacją o planach na rok 2024.
 5. Sprawozdanie z działalności Hali Sportowej w Strumieniu za 2023 roku wraz z informacją o planach na rok 2024.
 6. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu za 2023 rok wraz z informacją o planach na rok 2024.
 7. Informacja o stanie i kosztach oświetlenia ulicznego w gminie za 2023 rok.
 8. Informacje, wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie.

 

 

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strumieniu będzie prowadzona transmisja „na żywo” obrad sesji Rady Miejskiej w Strumieniu.

Link do transmisji „na żywo”: https://strumien.esesja.pl/

 

 

Przewodniczący Rady

Czesław GREŃDodał: AB
 Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Komunikaty i ostrzeżeniaKomunikaty i ostrzeżenia Program czyste powietrzeJakość powietrza Cyfrowa GminaCyfrowa Gmina Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: kwiecień

2024/04/4 2024/04/9 2024/04/10 2024/04/13 2024/04/14 2024/04/17 2024/04/20 2024/04/25 2024/04/26 2024/04/27
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi