Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2023-05-25

wyświetleń: 1698

OGŁOSZENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu informuje, że w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 18:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu (I piętro, pok. nr 7) - odbędzie się LVII sesja Rady Miejskiej w Strumieniu, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawidłowości jej zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji.
 4. Wystąpienia gości.
 5. Informacja o działalności Burmistrza Strumienia w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady w okresie pomiędzy sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości należącej do LKS „Zryw” w Bąkowie.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2023-2032.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Strumień na rok 2023.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu.
 12. Informacja dotycząca utrzymania czystości i porządku oraz gospodarowania odpadami w gminie Strumień.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu informuję również, że w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu (I piętro, pok. nr 7) - odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Komunalnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu za 2022 rok oraz sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Strumień.
 3. Informacja o przygotowaniu basenu kąpielowego do sezonu oraz o wynikach za sezon 2022 roku.
 4. Informacja funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu oraz sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Strumień na lata 2011-2025 - za rok 2022.
 5. Informacja dotycząca przeprowadzenia giełdy ofert szkół ponadpodstawowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Strumień.
 6. Informacja bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Strumień w 2022 roku. Zaproszony Komendant Komisariatu Policji w Strumieniu.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Strumień i powiatu cieszyńskiego. Zaproszony Komendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Strumieniu.
 8. Informacja o udzielonych dotacjach dla jednostek OSP w 2022 roku.
 9. Rozpatrzenie materiałów na LVII sesję Rady Miejskiej w Strumieniu.
 10. Informacje, wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

 

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strumieniu będzie prowadzona transmisja „na żywo” obrad sesji Rady Miejskiej w Strumieniu.

Link do transmisji „na żywo”: https://strumien.esesja.pl/

 

 

Przewodniczący Rady

Czesław GREŃDodał: AB
 
Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Strumień na lata 2023-2030+Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Strumień na lata 2023-2030+ Program czyste powietrzeJakość powietrza


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Pomoc dla ukrainyPomoc dla ukrainy Cyfrowa GminaCyfrowa Gmina Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
luty 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: luty

2024/02/13 2024/02/21 2024/02/29
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi