Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2020-04-28

wyświetleń: 8359

OGŁOSZENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu informuje, że w dniu 4 maja 2020 r. o godz. 16.00 w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu, ul. Młyńska 14 – odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Strumieniu, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawidłowości jej zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z: XVIII sesji i XIX nadzwyczajnej sesji.
 4. Informacja o działalności Burmistrza Strumienia w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Informacja o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu za 2019 rok oraz sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Strumień.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Strumień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.
 9. Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosków przedstawionych przez komisje stałe Rady Miejskiej w Strumieniu w II półroczu 2019 r.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu „Chata nad Zalewem” przy ulicy Rolnej 18 w Zabłociu.
 12. Informacja o stanie mienia komunalnego.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej położonej w Strumieniu - działka nr 3026.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej położonej w Strumieniu - działka nr 3011/1.
 15. Raport z realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strumień na lata 2020-2030.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na rok 2020.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu informuję również, że w dniu 4 maja 2020 r. o godz. 14.30 – w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu, ul. Młyńska 14 - odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Komunalnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie materiałów na XX sesję Rady Miejskiej w Strumieniu.

 

 

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym proszę Sołtysów i Mieszkańców, którzy planowali udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej w Strumieniu o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i pozostanie w domach w celu ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu.

 

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strumieniu będzie prowadzona transmisja „na żywo” obrad XX sesji Rady Miejskiej w Strumieniu.

Link do transmisji „na żywo”: https://www.youtube.com/user/GminaStrumien/live

Zachęcam do wybrania takiej formy uczestnictwa w obradach.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Czesław GREŃ

 Dodał: AB
 Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Komunikaty i ostrzeżeniaKomunikaty i ostrzeżenia Program czyste powietrzeJakość powietrza Cyfrowa GminaCyfrowa Gmina Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: kwiecień

2024/04/4 2024/04/9 2024/04/10 2024/04/13 2024/04/14 2024/04/17 2024/04/20 2024/04/25 2024/04/26 2024/04/27
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi