Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2021-06-21

wyświetleń: 1375

OGŁOSZENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu informuje, że w dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu, ul. Młyńska 14 – odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Strumieniu, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawidłowości jej zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
 4. Wystąpienia gości.
 5. Informacja o działalności Burmistrza Strumienia w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady w okresie pomiędzy sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 8. Informacja o planowanej strukturze szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Strumień na rok szkolny 2021/2022.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu z przeznaczeniem na realizacje zadania: „Remont drogi powiatowej nr 2633S- ul. Bielska w Zabłociu.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych położonych w Zabłociu.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej położonej w Strumieniu.
 15. Informacja o stanie mienia komunalnego.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji do wyłonienia kandydatów do wyróżnień „Zasłużony dla Gminy Strumień” oraz kandydata do Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej „Srebrna Cieszynianka” przyznawanych z okazji Święta Niepodległości.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strumień na lata 2021-2030.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2021 rok.
 19. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Strumień za 2020 rok. Debata nad Raportem.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Strumienia.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Strumienia z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu informuję również, że w dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 14.00 – w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu, ul. Młyńska 14 - odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Komunalnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie materiałów na XXXI sesję Rady Miejskiej w Strumieniu.
 2. Informacja o przebiegu prac związanych z kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków.
 3. Informacja nt. przyjęć dzieci do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022.
 4. Informacja pod kątem finansowym funkcjonowania oświaty w gminie Strumień.
 5. Informacje, wolne głosy i wnioski.

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym proszę Sołtysów i Mieszkańców, którzy planowali udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej w Strumieniu o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i pozostanie w domach w celu ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu.

 

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strumieniu będzie prowadzona transmisja „na żywo” obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Strumieniu.

Link do transmisji „na żywo”: https://www.youtube.com/user/GminaStrumien/live

Zachęcam do wybrania takiej formy uczestnictwa w obradach.

 

 

Przewodniczący Rady

Czesław GREŃ



Dodał: AB
 
Pomoc dla ukrainyPomoc dla ukrainy


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Program czyste powietrzeJakość powietrza Cyfrowa GminaCyfrowa Gmina Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
wrzesień 2022
PN WT ŚR CZ PT SB ND
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: wrzesień

2022/09/1 2022/09/4 2022/09/15 2022/09/18 2022/09/19 2022/09/23 2022/09/26 2022/09/28 2022/09/29
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi