Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2023-03-06

wyświetleń: 464

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) właściciele, których nieruchomość nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej zobowiązani są wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Powstające nieczystości ciekłe należy gromadzić w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, a następnie pozbywać się zgodny z przepisami.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strumień:

  1. Ścieki gromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy wywozić na oczyszczalnię ścieków, przez zlecanie tej usługi przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie w tym zakresie, w odstępach czasu uniemożliwiających przepełnienie się zbiornika, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  2. Ścieki (osady) gromadzone w osadnikach instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków należy wywozić na oczyszczalnię ścieków, przez zlecanie tej usługi przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie w tym zakresie, z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

Burmistrz Strumienia informuje, że w ramach nałożonego obowiązku wynikającego z art. 6 ust. 5a i 5 aa ww. ustawy, będzie kontrolował:

  1. Posiadanie umowy na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków podpisaną z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie w tym zakresie.
  2. Dowody uiszczania opłat (rachunki, faktury) za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W ramach nałożonego obowiązku kontrolowane będą wszystkie nieruchomości wyposażone w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków co najmniej raz na dwa lata.

Nieudokumentowanie prawidłowego postępowania z nieczystościami ciekłymi (brak umowy z kontrolowanego okresu, brak dowodów uiszczania opłat lub nieodpowiednia częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych) lub niestawienie się na wezwanie Burmistrza Strumienia w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych bez uzasadnionej przyczyny w stosownym terminie, na podstawie art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) podlega karze grzywny.

Jednocześnie informuje się, że właściciele, którzy wyposażyli nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków, przed przystąpieniem do jej eksploatacji mają obowiązek zgłoszenia jej Burmistrzowi Strumienia. Obowiązek ten wynika z zapisów art. 152  ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Ponadto informuje się, że w przypadku wystąpienia technicznych możliwości przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, właściciel tej posesji ma obowiązek jej przyłączenia.
Z obowiązku przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej są zwolnieni tylko ci właściciele, którzy wyposażyli nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków przed wybudowaniem sieci kanalizacyjnej .

Dodatkowe informację w ww. sprawach można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 3 na parterze, tel. 33 85 40 815, 33 85 40 825.

 

 Dodał: AB
 
Preferencyjny zakup węglaPreferencyjny zakup węgla Pomoc dla ukrainyPomoc dla ukrainy


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Program czyste powietrzeJakość powietrza Cyfrowa GminaCyfrowa Gmina Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
marzec 2023
PN WT ŚR CZ PT SB ND
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: marzec

2023/03/7 2023/03/24
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi