Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2017-07-02

wyświetleń: 6966

Nowe zasady wycinki drzew

Nowe zasady wycinki drzew

 

W dniu 17 czerwca 2017r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o ochronie przyrody, która zmienia i znacznie zaostrza przepisy dotyczące wycinki drzew. Zmiany dotyczą w szczególności osób fizycznych.

 

Zapis nowej ustawy nałożył na osoby fizyczne (właścicieli) obowiązek zgłaszania
w urzędzie zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5cm powyżej gruntu przekraczają:

 

-  80cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

- 65cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
             klonolistnego,

- 50cm  w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Zgłoszenie wycinki drzew rosnących na gruntach osób fizycznych  zawiera :

  - imię i nazwisko wnioskodawcy,

  - oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,

  - rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

 

 W przypadku drzew usuwanych z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru
  zabytków, zgłoszenia należy kierować do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
  delegatury w Bielsku-Białej.

 

Powyższy obowiązek nie dotyczy:

 - krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25m2 ,

 - krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną

   pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin,
   z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie
   nieruchomości  wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.

 

W terminie 21 dni od dnia doręczenie zgłoszenia organ dokonuje oględzin w celu ustalenia:

 - nazwy  gatunku drzewa,

 - obwodu pnia ustalonego na wysokości 5cm, a w przypadku gdy na tej wysokości
   drzewo:

           - posiada kilka pni - obwodu każdego z tych pni,

           - nie posiada pnia -  obwodu pnia poniżej korony drzewa.

 

 Z oględzin sporządza się protokół.

 W terminie 14 dni od dnia oględzin organ przyjmujący zgłoszenie może, w drodze   
 decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw w przypadku:

        1) lokalizacji drzewa:

a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

c) na terenach objętych formami ochrony przyrody.

 

 Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

 

 W przypadku  nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych
 oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

 

Jeżeli w terminie 5 lat od daty dokonania oględzin, właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek
z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej organ nakłada  obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

 

Do czasu wejścia w życie rozporządzenia określającego wysokość opłat obowiązują stawki maksymalne tj. dla drzew 500zł za 1cm obwodu pnia.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Strumieniu ul. Rynek 4 tel. 33/8540815.

 

 Dodał: DK
 
Pomoc dla ukrainyPomoc dla ukrainy


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Program czyste powietrzeJakość powietrza Cyfrowa GminaCyfrowa Gmina Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
wrzesień 2022
PN WT ŚR CZ PT SB ND
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: wrzesień

2022/09/1 2022/09/4 2022/09/15 2022/09/18 2022/09/19 2022/09/23 2022/09/26 2022/09/28 2022/09/29
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi