Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2018-03-09

wyświetleń: 7504

Lutowa sesja za nami

Za nami obrady styczniowej sesji Rady Miejskiej w Strumieniu. W sesji uczestniczyło 14 radnych. Obrady rozpoczęły się od informacji o działalności Burmistrza Strumienia Anny Grygierek oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Strumienia. Radni zgłaszali interpelacje, zapytania i wnioski, podjęli też wszystkie uchwały zgodnie z porządkiem obrad.

Radni zapoznali się z informacjami Komendanta Komisariatu Policji w Strumieniu o stanie bezpieczeństwa publicznego oraz Komendanta Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Strumieniu dotycząca ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy za 2017 rok.

Uchwałami Rady Miejskiej w Strumieniu przyjęto aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strumień oraz Regulamin udzielania dotacji celowej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Strumień’

Od czasu wejścia w życie podjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego tzw. „uchwały antysmogowej” znacznie wzrosło zainteresowanie mieszkańców pozyskaniem dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.

Gmina podjęła starania o przygotowanie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) w celu pozyskania środków zewnętrznych. Wymaganym załącznikiem do wniosku składanego do WFOŚiGW jest regulamin udzielania dotacji celowej, zgodny z wymogami WFOŚiGW, określający w szczególności zasady udzielenia dotacji, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej oraz sposób jej rozliczenia.

WFOŚiGW wymaga również wprowadzenia przez gminę rozwiązań w zakresie działań systemowych służących ograniczeniu poziomu zanieczyszczeń. W tym celu przygotowano Aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strumień uwzględniającą założenia do „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień”.

Podczas sesji Rady Miejskiej radni zapoznali się również z informacją o realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strumień w 2017 roku oraz przyjęli nowy „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strumień na 2018 rok”.  W związku tym programem bezpańskie psy z terenu Gmina, są wyłapywane i przyjmowane do  schroniska „Rafik” w Bolesławiu.

Podjęte na sesji uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http: http://www.strumien.bip.net.pl/?c=227

 

 Dodał: EF
 Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Komunikaty i ostrzeżeniaKomunikaty i ostrzeżenia Program czyste powietrzeJakość powietrza Cyfrowa GminaCyfrowa Gmina Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: kwiecień

2024/04/4 2024/04/9 2024/04/10 2024/04/13 2024/04/14 2024/04/17 2024/04/20 2024/04/25 2024/04/26 2024/04/27
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi