Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2019-08-22

wyświetleń: 7478

GraduatON – szansa na zatrudnienie dla niepełnosprawnych

Jesteś absolwentem szkoły wyższej lub uczysz się na ostatnim roku studiów? Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności? Dzięki projektowi masz szansę na wymarzoną pracę.

 

Cel Projektu GraduatON

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Kto może wziąć udział w Projekcie?

Uczestnikami i uczestniczkami projektu mogą być osoby, które:

-    Są absolwentami szkoły wyższej (max. 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu); lub

-    Uzyskały absolutorium (max. 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu); lub

 -   Są na ostatnim roku studiów wyższych;

 -   Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);

 -   Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

 Uczestnicząc w Projekcie zyskujesz

 -  Wsparcie doradcy zawodowego, który zaplanuje i pomoże podczas wdrożenia Indywidualnej Ścieżki Kariery. Dla każdego/dej z uczestników/czek Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment, na podstawie których zdiagnozowane zostaną m.in. mocne strony, największe talenty, obszary do rozwoju;

-     Wsparcie psychologa/coach’a kariery;

-    Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:

 • Autoprezentacja
 • Organizacja czasu pracy
 • Cele, reguły, konsekwencje
 • Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
 • Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność

- Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników/czek;

- Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;

- Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)

- Wsparcie opiekunów stażowych

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

 • profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
 • wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników/czki podczas organizowanych wsparć;
 • materiałów szkoleniowych;
 • wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
 • zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
 • dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Projekt pn. „GraduatON” realizuje Fundacja „Reaxum”. Projekt  współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji pod adresem: https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

 

               

 

 Dodał: AB
 
Pomoc dla ukrainyPomoc dla ukrainy


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Program czyste powietrzeJakość powietrza Cyfrowa GminaCyfrowa Gmina Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
wrzesień 2022
PN WT ŚR CZ PT SB ND
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: wrzesień

2022/09/1 2022/09/4 2022/09/15 2022/09/18 2022/09/19 2022/09/23 2022/09/26 2022/09/28 2022/09/29
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi