Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2024-06-26

wyświetleń: 482

Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania

Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrz Strumienia i w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok to jedne z najważniejszych tematów podjętych podczas II sesji Rady Miejskiej w Strumieniu.

Rada Miejska jednomyślnie udzieliła burmistrz Annie Grygierek wotum zaufania oraz absolutorium za 2023 rok. Jest to potwierdzenie pozytywnej oceny działań Burmistrza przez Radę Miejską oraz wyraz uznania dla wysiłku i zaangażowania w służbie mieszkańcom gminy.

 

Głosowanie było poprzedzone przedstawieniem dokumentów niezbędnych do udzielenia wotum zaufania i absolutorium, m.in.: sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu i przedstawienia informacji o stanie Gminy Strumień za 2023 rok, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

 

W roku 2023 zrealizowano dochody w kwocie 80 450 150,74 zł, z czego dochody majątkowe to kwota 7 921 530,56 zł, zaś wydatki zrealizowano w kwocie 84 722 878,30 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 19 085 389,43 zł. W wyniku tak wykonanych dochodów i wydatków powstał deficyt w wysokości 4 272 727, 56 zł.

 

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w 99,75% w stosunku do planu, a wydatki w wysokości 90,78 % w stosunku do planu. Największa część budżetu – 32 152 825,60 zł przeznaczona została na wydatki związane z oświatą, to 38,00% wydatków budżetu Gminy.

 

Najwięcej wydatków inwestycyjnych – 10 916 897,30 zł przeznaczono na rozbudowę sieci kanalizacji w gminie Strumień. Z kolei na budowę dróg i parkingów w gminie Strumień wydatkowano 1 919 240,39 zł. Wybudowano i wykonano oświetlenie ulic i skrzyżowań za ponad 283 813,07 zł, a wydatki inwestycyjne na Ochotnicze Straże Pożarne wyniosły 88 500,00 zł. Na budowę nowego zbiornika wody w Pruchnej wydano 521 360,00 zł, zaś wydatki inwestycyjne w oświacie wyniosły 2 200 653,49 zł. Zrealizowano także remonty i modernizacje obiektów gminnych oraz inwestycje związane z rekreacją czy zapewnieniem bezpieczeństwa. W każdej miejscowości gminy Strumień realizowano przedsięwzięcia inwestycyjne.

 

 W 2023 roku zrealizowano przychody w kwocie 21 039 961,69 zł, na co składały się nadwyżka budżetowa z lat poprzednich 9 164 401,46 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 2 904 451,43 zł oraz wolne środki w kwocie 8 971 108,80 zł.

 

Rozchody w roku 2023 wyniosły 1 730 000,00 zł, na co złożyły się spłaty kredytów oraz pożyczek. Kredyty i pożyczki spłacane były zgodnie z harmonogramami spłat, a wszystkie zobowiązania regulowane były terminowo. Realizując postanowienia uchwały budżetowej na rok 2023 wraz ze zmianami, zadłużenie Gminy wyniosło 7 241 108,80 zł, co stanowi 9,00% wykonanych dochodów.

 

Za rok 2023 została osiągnięta nadwyżka operacyjna w kwocie 6 891 131,31 zł. 

 

Pozytywnie na temat realizacji ubiegłorocznego budżetu wypowiedziała się Regionalna Izba Obrachunkowa. Podobną opinię wydała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Strumieniu. Za podjęciem uchwały dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrz Strumienia Annie Grygierek zagłosowali wszyscy obecni radni.

Jestem niezwykle wdzięczna za jednomyślne poparcie, które otrzymałam od Rady Miejskiej. To dla mnie ogromny zaszczyt, ale także zobowiązanie do dalszej ciężkiej pracy na rzecz naszej gminy. Na ten sukces złożyła się praca wielu osób. Dziękuję radnym, pracownikom urzędu, kierownikom jednostek organizacyjnych, sołtysom i przewodniczącej Rady Mieszkańców, radom sołeckim, organizacjom działającym na terenie gminy, a przede wszystkim Mieszkańcom, którzy 7 kwietnia udzielili mi najważniejszego absolutorium  wybierając mnie na piątą kadencję – podsumowała Burmistrz Strumienia.

 

 Dodał: AB
 Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Komunikaty i ostrzeżeniaKomunikaty i ostrzeżenia Program czyste powietrzeJakość powietrza Cyfrowa GminaCyfrowa Gmina Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: lipiec

2024/07/6 2024/07/7 2024/07/13 2024/07/14 2024/07/20 2024/07/21 2024/07/25 2024/07/28
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi