Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2021-12-29

wyświetleń: 1536

Budżet na 2022 rok uchwalony

Rada Miejska w Strumieniu podczas XXXVIII sesji Rady Miejskiej uchwaliła budżet na 2022 rok, który zakłada wydatki na poziomie prawie osiemdziesięciu trzech milionów złotych.


Prawie 17 mln zł Gmina Strumień planuje przeznaczyć na inwestycje realizowane w 2022 roku. Chciałabym bardzo podziękować Radnym Rady Miejskiej za zaufanie dla mnie i mojego zespołu. To dla nas bardzo duże wyzwanie w tym wyjątkowym roku, jakim jest kolejny rok covidowy. Dziękuję Pani Skarbnik i całemu zespołowi, który przygotowywał budżet. Przed nami kolejne ważne zadania i cele, które określone zostały w uchwalonym budżecie – mówi Anna Grygierek, Burmistrz Strumienia.


Budżet Gminy Strumień na 2022 rok po stronie dochodów zaplanowano w wysokości 70 269 804,73 złotych, a po stronie wydatków na poziomie 83 672 468,18 zł. Przewidywany deficyt gminy wynieść ma 13 402 663,45 zł i zakłada się, że będzie on sfinansowany z następujących źródeł: kredytu, przychodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z wolnych środków.

Na łączną sumę dochodów Gminy Strumień składają się: udział gminy w PIT i CIT 14 125 510,00 zł, subwencje – 18 050 260,00 zł, dotacje i środki na zadania bieżące 14 135 355,71 zł, pozostałe dochody bieżące w wysokości 18 367 046,02 zł oraz dochody majątkowe 5 591 633,00 zł.

Z zaplanowanych wydatków największą część stanowią zadania oświatowe, na które przewidziano 30 103 248,29 zł, (co stanowi 35,97% wszystkich wydatków). Niebagatelną kwotę w przyszłorocznym budżecie, bo aż 16 047 801,92 zł (19,17% wydatków ogółem) zarezerwowano na szeroko rozumianą pomoc społeczną. Na pozostałe wydatki Gmina Strumień będzie mieć do dyspozycji kwotę 37 521 417,97 zł, w tym na inwestycje przewidziano 16 809 202,78 zł.

Duży blok inwestycyjny zaplanowany w przyszłorocznym budżecie dotyczy budowy dróg i parkingów w Gminie Strumień. Nakłady na drogi wynoszą 6 390 824,11 zł, z czego wydatki bieżące stanowią 1 285 000,00 zł, a majątkowe 5 105 824,11 zł. Oświetlenie uliczne to koszt 876 503,43 zł z czego wydatki bieżące wynoszą 662 409,40 zł, a inwestycyjne – 214 094,03 zł. Niemałą kwotę pochłoną wydatki na kolejny etap uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie, czyli budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie – 4 799 085,69 zł; budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień - 50 000 zł, budowa kanalizacji sanitarnej w gminie, w tym dokumentacja - 1 025 000,00 zł, rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej, deszczowej w Strumieniu – 2 894 175,89 zł oraz modernizacja oczyszczalni ścieków – 445 153,00 zł.

W samorządowym budżecie zabezpieczono środki na modernizację bazy oświatowej w Gminie Strumień – 650 000,00 zł, na Laboratoria przyszłości – 2021 – 166 840,00 zł oraz na modernizacje budynku ZSP Zabłocie 70 000,00 zł.
500 000 zł zapisano w budżecie na odprowadzenie wód deszczowych ul. Nowej i ul. Strażackiej w Pruchnej oraz 50 000,00 zł na odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień. 320 tysięcy zł zaplanowano na dotacje dla ZGK i M na wymiany źródeł ciepła, w budynkach komunalnych, natomiast 30 tysięcy na dotacje dotyczące usuwania azbestu. 121 tysięcy zł stanowić będzie dotacja na dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Wisła Wielka - Strumień. Gmina Strumień, kwotą 12 750 zł dofinansuje projekt budowy nowej siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. 30 000,00 złotych przeznaczy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Strumieniu. 40 000 złotych zapisano w budżecie na modernizację placów zabaw w Gminie Strumień.
70 tysięcy zł zaplanowano w budżecie na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zaś 90 tysięcy zł zabezpieczono na przebudowę schodów wejściowych dla OSP Strumień.

W budżecie Gminy Strumień na 2022 rok zabezpieczono środki na realizację Funduszu Sołeckiego – 282 014,09 zł oraz dla Rady Mieszkańców w Strumieniu – 39 425,42 zł.
Warto wspomnieć, że za otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będą wykonane zadania inwestycyjne:

    Przebudowa odprowadzenia wody deszczowej z ulicy Strażackiej w Zbytkowie wraz z przebudową drogi – 400 000,00 zł,
    rozbudowana i zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Strumieniu - 445 153,00 zł,
    budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie, etap III – 2 700 000,00 zł,
    przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Strumieniu wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Nowej, Granicznej oraz Ks. Londzina – 1 800 000,00 zł,

oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wykonane zostaną zadania:

    ostatni etap przebudowy drogi gminnej ulicy Oblaski w Drogomyślu – 2 375 000,00,
    rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień 5 795 000,00 zł, z roku 2022 -2 000 000,00 zł, zaś w roku 2023 -3 795 000,00 zł.

Ponadto w ramach otrzymanych środków w roku 2021 na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 4 577 145,00 zł będziemy realizować zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Strumień w latach 2022 – 2024, z tego na rok 2022 zaplanowano kwotę w wysokości 375 000,00 zł.


Więcej informacji o budżecie gminy Strumień w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: https://strumien.bip.net.pl/?c=14893 Dodał: AB
 
Pomoc dla ukrainyPomoc dla ukrainy Wakacje 2022 w Gminie StrumieńWakacje 2022 w Gminie Strumień


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Program czyste powietrzeJakość powietrza Cyfrowa GminaCyfrowa Gmina Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
sierpień 2022
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: sierpień

2022/08/6 2022/08/7 2022/08/11 2022/08/15 2022/08/18 2022/08/19 2022/08/25 2022/08/27
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi