Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2016-12-05

wyświetleń: 1921

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strumień


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Strumieniu nr VII/55/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. ,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strumień, oraz prognozy oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strumień, w dniach od 5 grudnia 2016 r. do 29 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strumieniu, 43-246 Strumień, ul. Rynek 4, pok. nr 9 - w dniach pracy urzędu od 9.00 do 14.00, oraz na stronie internetowej www.strumien.bip.net.pl w zakładce Informacje/Tablica ogłoszeń/2016/Listopad. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 12 grudnia 2016 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strumieniu w pokoju nr 7 .

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strumienia, ul. Rynek 4, 43 – 246 Strumień, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2017 r.

      Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Strumienia.

Więcej na BIPDodał: DK
 
Biuletyn informacji publicznejBiuletyn informacji publicznej
Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
luty 2020
PN WT ŚR CZ PT SB ND
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: luty

2020/02/3 2020/02/5 2020/02/8 2020/02/10 2020/02/12 2020/02/16 2020/02/20 2020/02/22
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi