Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2016-01-28

wyświetleń: 4689

Zaproszenie na szkolenie dla przedsiębiorców

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców dotyczące sporządzania sprawozdań z ochrony środowiska. Szkolenie odbędzie się w dniu 9 lutego 2016r. (wtorek) w godz. 9.00-13.00 w Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie przy ul. Osiedlowej 1.

Przedsiębiorca, który ma obowiązek sprawozdawczy wobec Urzędu Marszałkowskiego wynikający z  eksploatacji np:
- samochódu służbowego (lub kupna paliwa na fakturę),
- kotłowni,
- urządzeń powodujących emisję m.in. poprzez spawanie, malowanie i podobne technologie,
- urządzeń klimatyzacyjnych;
a także:
- wprowadza na rynek kraju produkty w opakowaniach lub jest importerem produktów w opakowaniach,
- wytwarza, zbiera, poddaje odzyskowi odpady inne niż komunalne   (np. świetlówki, tonery, przepracowany olej),

 

Program szkolenia przedstawiono na odwrocie, szczegółowe informacje można znaleźć również pod adresem: www.bip.slaskie.pl.
Proszę o potwierdzenie obecności na szkoleniu do dnia 4 lutego 2016r. drogą elektroniczną na adres: rmazgaj@um.strumien.pl bądź telefonicznie pod nr telefonu   33 85 70 142, 33 85 40 815.
                                    
                                        
                                 
Szkolenia dot. obowiązków sprawozdawczych z zakresu ochrony środowiska

Program szkolenia

1. Opłaty za korzystanie ze środowiska – zasady ogólne uiszczania opłat.
2. Ekopłatnik – omówienie funkcjonalności aplikacji służącej do naliczania opłat i elektronicznego przesyłania formularzy opłatowych.
a) Podstawy prawne.
b) Obowiązujące wzory wykazów i stawki opłat za korzystanie ze środowiska
c) Sankcje i kary, opłaty podwyższone.
d) Terminy wnoszenia opłat, zwolnienia z wnoszenia opłat.
e) Przykłady wyliczenia opłaty za środki transportu, kotłownie, urządzenia klimatyzacyjne, procesy spawania, malowania, lakierowania.
f) Przykłady wyliczenia opłaty za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, wprowadzanie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych.
g) Przykłady wyliczenia opłaty za pobór wód.
h) Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami.
3. Ewidencja i sprawozdawczość dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami.
a) Zwolnienia z prowadzenia ewidencji odpadów.
b) Nowe rozporządzenie zawierające wzory dokumentów ewidencji odpadów.
c) Nowelizacja ustawy o odpadach zmieniająca termin obowiązywania decyzji administracyjnych.
d) Zbiorcze zestawienia danych o wytwarzanych odpadach – praktyczne przykłady wypełniania sprawozdań.
e) Nowe obowiązki dotyczące wydania dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych lub weterynaryjnych.
f) Terminy składania sprawozdań.
g) Sankcje i kary.
4. Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – nowe obowiązki
a) Obowiązek prowadzania kampanii edukacyjnych.
b) Opłata produktowa – rozliczenie obowiązku wykonania odzysku i recyklingu.
c) Sankcje i kary.
d) Praktyczne przykłady wyliczenia opłaty i sporządzenia sprawozdań.
e) Zasady udzielania pomocy de minimis dla podmiotów wprowadzających opakowania do 1 Mg rocznie.Dodał: DK
 
Powszechny Spis RolnyPowszechny Spis Rolny


Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
styczeń 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: styczeń

2021/01/5
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi