Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2017-09-06

wyświetleń: 464

Za nami sesja Rady Miejskiej

30 sierpnia odbyła się sesja Rady Miejskiej Strumienia. Rozpatrzone zostały wszystkie projekty uchwał zgodnie z porządkiem obrad.

Sesja rozpoczęła się od informacji o działalności Burmistrza Strumienia i Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym. Następnie przedstawiona została informacja o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za pierwsze półrocze 2017 roku. Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 626  decyzji przyznających pomoc finansową oraz w naturze. Pomocą Społeczną objęto 211 rodzin – 560 osób. Wypłacono 3 516 świadczeń w ramach zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 389 294,25 zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca wypłacono też świadczenie 500+na łączną kwotę 4 296 722,60, skorzystało z niego 980 rodzin. Wypłacone zostały także dwa świadczenia w ramach ustawy „za życiem” w wysokości 4 tys. zł.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie dostosowania nazw szkół do nowego ustroju szkolnego w gminie Strumień. Uchwałą przyjęta została również propozycja Burmistrza Strumienia dotycząca możliwości płatności kartą w Urzędzie Miejskim w Strumieniu. Niebawem za podatki i opłaty będzie można płacić za pomocą terminala. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane na stronie internetowej i lokalnej prasie.

Przyjęta została też uchwała dotycząca określenia zasad nabywania nieruchomości do zasobu Gminy Strumień. Uchwała nadaje upoważnienie Burmistrzowi Strumienia dotyczące nabywania nieruchomości leżących zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w pasach drogowych bądź terenach usług publicznych. Usprawni to proces nabywania gruntów do zasobu gminnego, które przeznaczone są do realizacji gminnych zadań inwestycyjnych. Radni złożyli również zapytania, interpelacje i wnioski.Dodał: EF
 
Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi