Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2018-10-05

wyświetleń: 424

Wrześniowa sesja za nami

Za nami obrady wrześniowej sesji Rady Miejskiej w Strumieniu. W sesji uczestniczyło 15 radnych.

Radni zapoznali się z informacjami o działalności Burmistrza Strumienia Anny Grygierek oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strumieniu Czesława Grenia. Zgłaszali również interpelacje, zapytania i wnioski. Podjęli wszystkie uchwały zgodnie z porządkiem obrad.

Podjęto między innymi uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia wykonania zadania polegającego na opracowaniu operatu uzdrowiskowego w 2018 roku.

Zgodnie z ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych gmina, na obszarze której znajduje się uzdrowisko lub obszar ochrony uzdrowiskowej, jest obowiązana do sporządzenia i przedstawienia, nie rzadziej niż raz na 10 lat, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia operatu uzdrowiskowego, celem potwierdzenia spełnienia przez jej obszar albo jego część wymagań określonych w ustawie. Jest to zadanie z zakresu zadań własnych gminy.

W 2014 r. obszar Sołectwa Zabłocie Solanka został włączony do strefy „C” ochrony uzdrowiskowej obszaru Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój. Ostatni operat uzdrowiskowy Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój został sporządzony w 2008 r. i zaktualizowany w 2014 r.

Potwierdzenie możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym za Uzdrowisko Goczałkowice – Zdrój nastąpiło w formie decyzji Ministra Zdrowia w zakresie rozszerzenia powierzchni strefy „C” ochrony uzdrowiskowej o sołectwo Zabłocie – Solanka w gminie Strumień w woj. Śląskim.

Realizacja zadania, którego celem jest sporządzenie operatu uzdrowiskowego Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój, obejmującego obszar sołectwa Zabłocie Solanka wymaga zawarcia porozumienia obydwu gmin, w którym zostaną określone prawa i obowiązki tych gmin oraz udział w kosztach realizacji zadania objętego porozumieniem.

Kolejna z podjętych uchwał dotyczyła zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strumień dla części obszaru miejscowości Zabłocie. Zmiana ta związana jest z projektowaną inwestycją dotycząca realizacji łowiska wędkarskiego na terenach stanowiących dotychczas obszar górniczy związany z eksploatacją żwiru i doprowadzić ma do przywrócenia przyrodniczego charakteru stanowiącego część „Łąk Myszkowskich”. Planowana inwestycja wpisywać się będzie w wytyczne dotyczące Obszaru Specjalnej Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Dolina Górnej Wisły”, w którym to obszarze mieści się planowa inwestycja. Uzupełnieniem łowiska będą elementy takie jak: teren przeznaczony pod caravaning, port wędkarski, pomosty, keje oraz obiekty związane z edukacją ekologiczną (m.in. wieże widokowe, stanowiska obserwacyjne).

Radni zapoznali się też z informacjami: o wykonaniu budżetu gminy Strumień za I półrocze 2018 roku oraz realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych w budżecie Gminy na 2018 rok oraz w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień.

Rada Miejska w Strumieniu podjęła również uchwałę o przyznaniu w 2018 r. wyróżnień:  Zasłużony dla Bąkowa, Zasłużony dla Drogomyśla, Zasłużony dla Pruchnej, Zasłużony dla Strumienia, Zasłużony dla Zabłocia, Zasłużony dla Zbytkowa oraz Zasłużony dla Gminy Strumień z okazji Święta Niepodległości. Uchwałą Rady Miejskiej wytypowano również kandydata do wyróżnienia w 2018 roku Laurem Gmin Ziemi Cieszyńskiej „Srebrna Cieszynianka”.

Podjęte na sesji uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http: http://www.strumien.bip.net.pl/?c=227Dodał: SC
 
Biuletyn informacji publicznejBiuletyn informacji publicznej
Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
maj 2019
PN WT ŚR CZ PT SB ND
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: maj

2019/05/4 2019/05/8 2019/05/11 2019/05/12 2019/05/15 2019/05/20 2019/05/24 2019/05/25 2019/05/30
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi