Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2020-07-29

wyświetleń: 931

Stypendia dla najlepszych

Od ubiegłego roku w Gminie Strumień funkcjonuje Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Skierowany on jest do tych uczniów kształcących się w szkołach na terenie Gminy Strumień, których wiedza wykracza poza edukacyjne ramy programowe. Stypendium przyznawane w ramach tego programu nie jest jedynym wsparciem, jakie uzdolnieni uczniowie otrzymują z samorządowej kasy.

Stypendium jest wsparciem edukacji uzdolnionych uczniów w różnych dziedzinach życia, a także zachęceniem ich do udziału w konkursach i olimpiadach, jak i reprezentowania naszej Gminy na różnych szczeblach: począwszy od powiatowego, a na międzynarodowym skończywszy. Poprzez stypendia chcemy zmotywować uczniów do dalszego rozwoju. Stanowią one wyróżnienie za trud i wysiłek włożony w osiąganie wysokich wyników w nauce oraz motywację do odnoszenia dalszych sukcesów – mówi Anna Grygierek Burmistrz Strumienia.

 

Do 15 lipca można było składać wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego przyznawanego przez Burmistrz Strumienia w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji. O stypendium za wyniki w nauce mogli ubiegać się uczniowie klas IV – VIII, którzy na koniec roku szkolnego otrzymali średnią ze wszystkich przedmiotów co najmniej 5,60 oraz reprezentowali szkołę w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. O stypendium za osiągnięcia naukowe mogli starać się uczniowie, którzy na koniec roku szkolnego uzyskali tytuł laureata lub finalisty w konkursie przedmiotowym lub olimpiadzie przedmiotowej, co najmniej na szczeblu wojewódzkim. Do urzędu łącznie wpłynęło 9 wniosków. Najwięcej z Bąkowa i Strumienia - po 4 wnioski. Wszyscy prymusi ze Szkoły Podstawowej w Bąkowie (3 dziewczyny i 1 chłopak) wnioskują o stypendia za wyniki w nauce. Z kolei w SP w Strumieniu (1 dziewczyna i 3 chłopców) było dwóch laureatów konkursu i oni starają się o stypendia za osiągnięcia naukowe. O stypendium Burmistrza za wyniki w nauce ubiega się także uczeń z SP w Drogomyślu.

Stypendia z Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży wynoszą 300 złotych i wypłacane są jednorazowo.

Stypendia motywacyjne przyznają także dyrektorzy szkół. Ich wysokość ustalana jest po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej, rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z Burmistrzem Strumienia. Za rok szkolny 2019/2020 stypendium dyrektora za wyniki w nauce w wysokości do 200 zł mogli otrzymać uczniowie klas IV-VI, którzy uzyskali średnią ocen od 5,20 i więcej.

Do 200 zł otrzymali także uczniowie  klasy VII – VIII, ze średnią od 5,00 do 5,39. A za średnią 5,40 i więcej w klasach VII – VIII kwota ta wzrastała do 240 złotych.

Na stypendium mogą liczyć również uczniowie, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe. Do 150 złotych przewidziano dla uczniów, którzy uzyskali osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie indywidualnym, a do 100 zł dla tych, którzy mieli na swoim koncie osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie zespołowym.

Na motywowanie uczniów do nauki Gmina Strumień przeznaczyła w tym roku 25 500 złotych.

 Dodał: AB
 
Powszechny Spis RolnyPowszechny Spis Rolny


Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
grudzień 2020
PN WT ŚR CZ PT SB ND
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: grudzień

galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi