Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2019-01-15

wyświetleń: 1212

Ogłoszenie

Burmistrz Strumienia ogłasza nabór kandydatów do Komisji konkursowej, w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 1. Zgłoszenia kandydatów do Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą dokonywać organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), zwane w dalszej części ogłoszenia „Organizacjami”
 2. Organizacje wskazują kandydatów na członków Komisji konkursowej na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 3. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej.
 4. Wskazany przez Organizacje kandydat do Komisji konkursowej powinien posiadać znajomość zagadnień związanych z zakresem zadań publicznych będących przedmiotem konkursu.
 5. Komisja konkursowa zostanie powołana przez Burmistrz Strumienia będzie działać w oparciu o:
 • ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),
 • uchwałę Nr LII.426.2018 r. Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 października 2018 r. w sprawie Programu współpracy gminy Strumień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
 1. Zadaniem Komisji konkursowej będzie:
 • Ocena i opiniowanie złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie ofert.
 • Przygotowanie wykazu ofert rekomendowanych do udzielenia dotacji.
 1. Wypełniony formularz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Strumieniu ul. Rynek 4, 43-246 Strumień w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r.
 2. Wskazanie przez Organizacje kandydatów do udziału w Komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem do składu Komisji.
 3. Do składu komisji nie mogą być przyjęte zgłoszenia osób wskazanych przez organizacje biorące udział w konkursie.
 4. Spośród wszystkich złożonych zgłoszeń Burmistrz Strumienia wybierze dwóch przedstawicieli, którzy będą reprezentować Organizacje w pracach Komisji konkursowej.
 5. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez Organizacje w przypadkach określonych w art. 15 ust 2 da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. Wybrani członkowie komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie lub pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e- mail.

 

 Dodał: AB
 
Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
maj 2020
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: maj

galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi