Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2018-05-25

wyświetleń: 4051

OGŁOSZENIE

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu informuje, że w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 15.oo w Galerii pod Ratuszem, Strumień, Rynek 4 – odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej w Strumieniu, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawidłowości jej zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wystąpienia gości.
 4. Informacja o działalności Burmistrza Strumienia w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Biura ds. Samorządu o pracach Rady w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu za rok 2017 wraz z informacją o planach na 2018 r. oraz informacją o ilości wypożyczeń i frekwencji.
 8. Informacja o działalności Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Strumieniu za 2017 rok oraz planowanych zadaniach w 2018 roku.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Strumień niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Strumienia z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strumień na lata 2018-2024.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2018 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII.340.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok.
 17. Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosków przedłożonych przez komisje stałe Rady Miejskiej w IV kwartale 2017 roku i I kwartale 2018 roku.
 18. Zatwierdzenie protokołu z XLVI sesji.
 19. Informacje, wolne głosy i wnioski.
 20. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu informuję również, że 28 maja 2018 r. o godz. 15.oo - odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Komunalnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

Wspólne posiedzenie Komisji odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Strumieniu w Galerii pod Ratuszem.

Porządek obrad:

 1. Informacja nt. przyjęć dzieci do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019.
 2. Rozpatrzenie materiałów na XLVII sesję Rady Miejskiej w Strumieniu.
 3. Informacja o wykonaniu budżetu w I kwartale 2018 roku.
 4. Zapoznanie się z wnioskami z zebrań wiejskich.
 5. Informacja nt. stanu głównych kanałów i rowów odwadniających osiedla mieszkaniowe oraz przepustów wodnych.
 6. Informacje wolne głosy i wnioski.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Czesław GREŃDodał: EF
 
Powszechny Spis RolnyNarodowy spis powszechny


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
wrzesień 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: wrzesień

2021/09/1 2021/09/7 2021/09/10 2021/09/11 2021/09/16 2021/09/20 2021/09/21 2021/09/23 2021/09/25
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi