Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2020-07-24

wyświetleń: 1155

OGŁOSZENIE – zmiana miejscowego planu dla części Strumienia

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strumień obejmującego teren zlokalizowany w sąsiedztwie ulic Zielonej, Towarowej oraz Osiedlowej

 

Burmistrz Strumienia zawiadamia  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla części obszaru miasta Strumień w dniach od 3 sierpnia 2020 r. do 24 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strumieniu, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, w godzinach pracy urzędu, w Galerii pod Ratuszem, jak również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Strumień .

 

W celu zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażenia się koronawirusem konieczne będzie wcześniejsze ustalenie terminu wglądu pod numerem telefonu: 33 8570 163.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strumieniu, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, w Galerii pod Ratuszem o godz. 1500.

Zastrzega się, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii liczba uczestników dyskusji nie może przekroczyć 20 osób, wliczając osoby obsługujące dyskusję. Uczestnicy dyskusji będą zobligowani do zakrywania nosa i ust. Informuję, że pierwszeństwo udziału w dyskusjach będą miały osoby, które zgłoszą się do niej telefonicznie na numer telefonu: 33 8570 163.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strumienia, ul. Rynek 4, 43 – 246 Strumień, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@um.strumien.pl z podaniem imienia, nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2020 r.

Jednocześnie Burmistrz Strumienia informuje, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone będą informacje o dokumentach:

  • projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strumień
  • prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strumień.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 1 i 2 ww. ustawy, projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2020 r. do  Burmistrza Strumienia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Strumienia.

 

Więcej informacji na BIPDodał: AB
 
Powszechny Spis RolnyPowszechny Spis Rolny


Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
styczeń 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: styczeń

2021/01/5
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi