Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2017-01-02

wyświetleń: 1436

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strumień

Strumień, dn. 23.12.2016 r.
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strumień
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz uchwałyNr XX.183.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strumień
 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strumień
 
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach: od 2 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strumieniu, 43-246 Strumień, ul. Rynek 4, pokój nr 9, w godz. od 9.00 do 14.00 (w dniach pracy Urzędu Miejskiego w Strumieniu) oraz zamieszczony zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strumieniu (www.strumien.bip.net.pl) w zakładce: Informacje/Tablica ogłoszeń/2016/Grudzień.
 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 16 stycznia 2017 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strumieniu, 43-246 Strumień, ul. Rynek 4, pokój nr 7.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu objętego wyłożeniem, może wnieść uwagi. Uwagi można wnosić:
-    pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Strumieniu, 43-246 Strumień, Rynek 4,
-    drogą elektroniczną: poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na platformie ePuap opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy profilu zaufanego ePuap z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2017 r.
Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Strumieniu lub na jego adres lub drogą elektroniczną.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Strumienia.


Więcej na BIP Dodał: AB
 
Biuletyn informacji publicznejBiuletyn informacji publicznej
Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
luty 2020
PN WT ŚR CZ PT SB ND
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: luty

2020/02/3 2020/02/5 2020/02/8 2020/02/10 2020/02/12 2020/02/16 2020/02/19 2020/02/20 2020/02/22
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi