Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2015-02-27

wyświetleń: 5595

Ogłoszenie o naborze na staże

Burmistrz Strumienia ogłasza nabór kandydatów na staż w Urzędzie Miejskim w Strumieniu

I.    w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa
    1.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmował będzie m. in.:
        •    przygotowanie dokumentów na potrzeby prowadzonych postępowań
            w sprawie udzielenia zezwolenia na wycinkę drzew,
        •    prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach
            zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
        •    archiwizację dokumentów.
2.    Wymagane dokumenty:
    •    życiorys (CV),
    •    list motywacyjny uzasadniający wybór danego stanowiska pracy,
    •    kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub
            zaświadczenie o stanie odbytych studiów).
3.    Wymagana znajomość przepisów:
    •    ustawy o samorządzie gminnym,
    •    ustawy o ochronie przyrody,
    •    ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

II.    w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
    1.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmował będzie m. in.:
        •    udział w prowadzeniu ewidencji numeracji budynków,
        •    prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
        •    archiwizację dokumentów.
2.    Wymagane dokumenty:
    •    życiorys (CV),
    •    list motywacyjny uzasadniający wybór danego stanowiska pracy,
    •    kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub
            zaświadczenie o stanie odbytych studiów).
3.    Wymagana znajomość przepisów:
    •    ustawy o samorządzie gminnym,
    •    ustawy o gospodarce nieruchomościami,
    •    ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

 Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Strumieniu, Rynek 4, 43-246 Strumień, parter, biuro nr 1, bądź pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@.um strumien.pl najpóźniej do dnia 2 marca 2015 r. (decyduje data wpływu).
 Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do rozmowy kwalifikacyjnej. Osoba ubiegająca się o staż powinna być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) i spełniać w tym zakresie kryteria określone przez PUP.
 Jednocześnie informujemy, że po dokonanej weryfikacji kandydatów wystąpimy do PUP z wnioskiem o zorganizowanie stażu.

 Dodał: DK
 
Powszechny Spis RolnyNarodowy spis powszechny


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
październik 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: październik

2021/10/2 2021/10/4 2021/10/6 2021/10/16 2021/10/17 2021/10/21 2021/10/22
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi