Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2016-01-20

wyświetleń: 5863

Odbędzie się sesja

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu informuje, że w dniu 27 stycznia 2016 r. o godz. 15.oo w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu (Ratusz I piętro, pok. nr 7) – odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Strumieniu, z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawidłowości jej zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Wystąpienia gości.
4.    Informacja o działalności Burmistrza Strumienia w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Biura ds. Samorządu o pracach Rady w okresie międzysesyjnym.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Strumieniu.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strumień na lata 2016-2022.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2016 rok.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bielsko – Biała.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strumień.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania gminy w ramach konkursu w zakresie wdrożenia standardów świadczeń elektronicznych usług publicznych.
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nazwy ulicy w mieście Strumień.
17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji stałych i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strumieniu na 2016 rok.
18.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Miejskiej w Strumieniu na 2016 rok.
19.    Informacja nt. przyznanych dofinansowań do wymiany źródeł ciepła, utylizacji azbestu za rok 2015 oraz plan na 2016 rok.
20.    Zatwierdzenie protokołów z XIV i XV nadzwyczajnej sesji.
21.    Informacje, wolne głosy i wnioski.
22.    Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu informuję również, że 25 stycznia 2016 r. o godz. 16.oo - w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu (Ratusz I piętro, pok. nr 7) - odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Komunalnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, z następującym porządkiem obrad:
1.    Rozpatrzenie materiałów na XVI sesję Rady Miejskiej w Strumieniu.
2.    Informacja dotycząca dróg gminnych planowanych do remontu w 2016 roku.
3.    Informacja o budżecie Gminy na 2016 r. w działach: oświata, kultura, sport, zdrowie i opieka społeczna.
4.    Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący Rady
Czesław GREŃDodał: DK
 
Powszechny Spis RolnyNarodowy spis powszechny


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
październik 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: październik

2021/10/2 2021/10/4 2021/10/6 2021/10/16 2021/10/17 2021/10/21 2021/10/22
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi