Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2015-06-16

wyświetleń: 1473

Odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Strumieniu - 23.06

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu informuje, że w dniu 23 czerwca 2015 r. o godz. 15.oo w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu (Ratusz I piętro, pok. nr 7) – odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Strumieniu, z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawidłowości jej zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Wystąpienia gości.
4.    Informacja o działalności Burmistrza Strumienia w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Biura ds. Samorządu o pracach Rady w okresie międzysesyjnym.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Informacja o planowanej strukturze szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2015/2016.
8.    Informacja o przewidzianych pracach remontowych w placówkach oświatowych w okresie letnim.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strumień.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strumień na lata 2015-2022.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na rok 2015.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Zabłociu.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością gruntową.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji oraz deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej za pomocą komunikacji elektronicznej.
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI.271.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie obwodów głosowania w gminie Strumień.
18.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników.
19.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
20.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji do wyłonienia kandydatów do wyróżnień „Zasłużony dla Gminy Strumień” oraz kandydata do Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej „Srebrna Cieszynianka” przyznawanych z okazji Święta Niepodległości.
21.    Propozycja organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich.
22.    Zatwierdzenie protokołu z VII sesji.
23.    Informacje, wolne głosy i wnioski.
24.    Zakończenie.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu informuję również, że 17 czerwca 2015 r. o godz. 16.oo - w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu (Ratusz I piętro, pok. nr 7) - odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Komunalnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, z następującym porządkiem obrad:
1.    Informacja nt. gospodarki Kół Łowieckich na terenie Gminy.
2.    Rozpatrzenie materiałów na VIII czerwcową sesję Rady Miejskiej w Strumieniu.
3.    Omówienie założeń do budżetu na 2016 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej.
4.    Informacja o współpracy transgranicznej.Przewodniczący Rady
Czesław GREŃ


Strumień, dnia 16 czerwca 2015 r.
 Dodał: Admin
 
Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
maj 2020
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: maj

galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi