Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2020-05-27

wyświetleń: 774

30- lecie samorządu terytorialnego

30 lat temu rozpoczęła się jedna z najważniejszych reform w Polsce – reforma samorządu terytorialnego. Zainicjowana przez Senat ustawa zmieniła polską rzeczywistość, dając obywatelom możliwość decydowania w najistotniejszych sprawach dotyczących lokalnych społeczności.

 

W 1990 roku przywrócony został Polsce samorząd terytorialny. A ma on długą tradycję. Jego rozwój rozpoczął się bowiem po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, jednak jego działalność została jednolicie uregulowana dopiero w 1933 r. Po II wojnie światowej samorząd terytorialny funkcjonował tylko przez jakiś czas, w postaci rad gminnych i zarządów gminy oraz rad i zarządów miejskich i powiatowych. Rok 1950 przyniósł jego likwidację, tworząc jednolitą strukturę rad narodowych, które nie miały nic wspólnego z organami samorządu, a były terenowymi organami władz państwowych. Dopiero 30 lat temu reforma samorządowa zniosła ówczesne rady narodowe. 8 maja 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o samorządzie terytorialnym, a 27 maja odbyły się pierwsze od lat 30. wolne wybory samorządowe. To - bez wątpienia - jedno z najważniejszych wydarzeń odrodzonej III Rzeczypospolitej, które dało podwaliny pod powstanie 1 stycznia 1999 r. trójstopniowego podziału terytorialnego i trzech szczebli samorządu: gminy, powiatu i województwa. Po raz pierwszy od wielu lat samorząd był bliżej mieszkańca i jego potrzeb, pełniąc wobec niego rolę służebną. Lokalne społeczeństwa otrzymały szansę oddolnych inicjatyw, którą właściwie wykorzystują do dzisiaj. Mieszkańcy współdecydują o inwestycjach czy rozwoju kultury. Idea samorządu stała się najlepszą szkołą demokracji i pozyskała jednocześnie wielu przyjaciół oraz partnerów.

 

Historia samorządu Gminy Strumień to dzisiaj już 8 kadencja rady miejskiej, a także 8 kadencja organu wykonawczego samorządu gminy, którym początkowo był kierowany przez burmistrza i zarząd, a następnie wybierany w wyborach bezpośrednich burmistrz. To także historia jednostek pomocniczych naszej gminy, czyli sołectw – ich działacze również włączyli się w wielkie dzieło budowania samorządnej Polski, poprzez budowanie lokalnej, małej Ojczyzny.

 

Pierwszym burmistrzem Strumienia wybranym w wolnej, demokratycznej Polsce był Roman Szymonek, a funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej pełnili wówczas Piotr Parchański, a następnie Jan Franek. W II kadencji gospodarzem Gminy został Adam Zaręba, który urząd ten sprawował przez 3 kadencje, do roku 2006. Radni na przewodniczącego Rady Miejskiej II i III kadencji wybrali Stanisława Mikołajczyka. W latach 2002 – 2006 szefem Rady Miejskiej został Henryk Mikołaj Sosna. W następnych latach mandatem zaufania na funkcję burmistrza społeczność Gminy Strumień obdarzyła Annę Grygierek, która funkcję tę - decyzją mieszkańców Gminy - pełni do dzisiaj. Nie inaczej jest z Czesławem Greniem, który od 2006 roku stoi na czele Rady Miejskiej. Warte podkreślenia jest również to, że od początku powstania samorządów,  Daniela Kula pełni funkcję sekretarza gminy.

30 lat temu przywrócono w Polsce samorząd terytorialny, dzięki czemu mieszkańcy Gminy Strumień odzyskali możliwość decydowania o najistotniejszych sprawach dotyczących naszej lokalnej społeczności. Widać dzisiaj wyraźnie, że reforma ta była bardzo potrzebna, bo te minione lata pokazują, iż jako samorządowcy dobrze wywiązujemy się z powierzonych nam zadań, choć muszę przyznać, że czasami naprawdę nie jest nam łatwo. Bardzo się cieszę, że jest mi dane razem z Radą Miejską dołożyć cegiełkę do dużej budowli rozwoju samorządności w naszej gminie - mówi Anna Grygierek, Burmistrz Strumienia.

 

WŁADZE GMINY STRUMIEŃ W OKRESIE 30 –LECIA SAMORZĄDU

 

Burmistrzowie Strumienia

 1. Roman Szymonek (11.07.1990 – 14.07.1994)
 2. Adam Zaręba ( 14.07.1994 – 05.12.2006)
 3. Anna Grygierek (06.12.2006 – nadal)

 

Zastępcy Burmistrza Strumienia

 1. Adam Zaręba ( 11.07.1990 – 13.07.1994)
 2. Tadeusz Rychły (29.08.1995 – 05.12.2006)
 3. Roman Greń (11.12.2006 - 30.04.2011)
 4. Włodzimierz Cybulski (01.02.2011 – nadal)

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu

 1. Piotr Parchański (1990 – 25.10.1992)
 2. Jan Franek (24.03.1993 – 1994)
 3. Stanisław Mikołajczyk (1994 – 2002)
 4. Henryk Mikołaj Sosna (2002-2006)
 5. Czesław Greń (2006 – nadal)

Sekretarz

 1. Daniela Kula (11.07.1990 –nadal)

 

Skarbnicy
1. Ś.P. Edward Grygierek (11.07.1990 – 07.02.1992)
2. Janina Orszulik ( 07.02.1992 – 28.12.2001)
3. Danuta Mitko (01.03.2002 - 14.01.2015)
4. Maria Kłósko (15.01.2015 – nadal)

 

 

 

 

Sołtysi i Przewodniczący Rad Mieszkańców w okresie 30 lecia samorządu

z gminy Strumień

 

Sołectwo Bąków:

Ś.P. Cieślar Tadeusz (1984 – 1994)

Ś.P. Słowiak Oton (1994)

Płonka Małgorzata (1995 – 2000)

Ś.P. Wacha Dariusz (2003-2007)

Balas Stanisław (2007 – 08.04.2019)

Kaczorowski Roman (08.04.2019 – 24.09.2019)

Maślanka Barbara (26.11.2019 – nadal)

 

Sołectwo Drogomyśl:

Saltarius Karol (1990- 2007)

Słowik Urszula (2007 – 2015)

Podyma Zbigniew (2015 – nadal)

 

Sołectwo Pruchna:

Ś.P. Szymiczek Józef (1989 – 1990)

Rzepka Janina (1990 – 2007)

Gołyszny Małgorzata (2007-2011)

Czakon Oton (2011 – 02.04.2019)

Czakon Leszek (02.04.2019 – nadal)

 

Sołectwo Zabłocie:

Ś.P. Ociepka Helena

Ś.P. Staniek Bronisława (1990 – 1999)

Janik Marian (1999-2007)

Czerwiński Marek (2007 – 26.08.2014)

Szast Jarosław (21.04.2015 – nadal)

 

Sołectwo Zabłocie Solanka:

Czerwiński Marek (17.03.2015 – nadal)

 

Sołectwo Zbytków

Ś.P. Uchyła Jadwiga (13.01.1965 – 1999)

Skowron Cecylia (1999 – 2015)

Wawrzyczek Bogusław (2015 – nadal)

 

Miasto Strumień

Dawidowski Czesław

Gabzdyl Stanisław

Ś.P. Arkulary Henryk

Żur Anastazja

Krutyła Maria

Halama Beata (2011 – 2015)

Bochenek Barbara (2015 – 2019)

Bojda Patrycja (24.04.2019 – nadal)

 

 Składy Rady Miejskiej w Strumieniu w latach 1990 – 2020

 

I KADENCJA 1990 - 1994

 

Zarząd Miejski:

Franek Jan

Parchański Piotr

Janik Marian

Pietrzyk Henryk

Sikora Józef

za P. Piotra Parchańskiego (zrzekł się mandatu 25.10.1992r) wybrano
Ś.P. P. Bolesława Grzybka


     Burmistrz

Szymonek Roman

Z-ca Burmistrza

Zaręba Adam

Sekretarz

Kula Daniela

Skarbnik

Ś.P. Grygierek Edward do 07.02.1992r.

Orszulik Janina od 07.02.1992r.

 

Rada Miejska:

Parchański Piotr – I Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu do dnia 25.10.1992r. - Strumień

Franek Jan – II Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu od dnia 24.03.1993r. - Bąków

Ś.P. Duda Tadeusz– zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strumieniu - Pruchna

Pietrzyk Henryk– zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strumieniu - Drogomyśl

Ś.P. Biliński Stanisław– radny Strumień

Billig Piotr– radny Zabłocie

Brańczyk Jan– radny Pruchna

Ś.P. Brańczyk Wilhelm– radny Drogomyśl

Chudy Henryk– radny Strumień

Ś.P. Czerwiński Alojzy– radny Zabłocie

Gabryś Jarosław– radny Bąków

Ś.P. Grzybek Bolesław– radny Pruchna

Janik Marian– radny Zabłocie

Kucharczyk Roman– radny Drogomyśl

Puda Krzysztof– radny Strumień

Puzoń Jan – radny Strumień

Saltarius Karol – radny  Drogomyśl

Sikora Józef – radny Zbytków

Szupina Stanisław – radny Strumień

Ś.P. Śpiewok Justyna – radna Pruchna

Tyrytko Danuta – radna Pruchna

Ś.P. Wróbel Alojzy – radny Zbytków

Zamojski Jan – radny Bąków

Delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Bielskiego – Kucharczyk Roman

 

 II KADENCJA 1994 - 1998

Zarząd Miejski:

Gabzdyl Stanisław

Rychły Tadeusz

Saltarius Karol

Sikora Józef

Szkrobol Stanisława

za P. Tadeusza Rychłego (na z-cę Burmistrza) wybrano
Ś.P. Gintera Hoffmanna)

Burmistrz

Zaręba Adam

Z-ca Burmistrza

Rychły Tadeusz

Sekretarz

Kula Daniela

Skarbnik

Orszulik Janina

 

Rada Miejska:

Mikołajczyk Stanisław – Przewodniczący Rady Miejskiej - Strumień

Brachaczek Jan – zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej - Pruchna

Donocik Tomasz – zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej- Drogomyśl

Brandys Marian – radny Strumień

Chlebek Zbigniew – radny Strumień

Ś.P. Czerwiński Alojzy – radny Zabłocie

Duda Mirosław – radny Pruchna

Gabzdyl Stanisław – radny Strumień

Gajdzica Karol- radny Drogomyśl

Graca Henryk – radny Bąków

Heczko Jan – radny Pruchna

Ś.P. Hoffmann Ginter – radny Strumień

Konieczny Franciszek – radny Strumień

Kucharczyk Roman – radny Drogomyśl

Rychły Tadeusz – radny Pruchna

Saltarius Karol – radny Drogomyśl

Sikora Józef – radny Zbytków

Szkrobol Stanisława – radna Zabłocie

Ś.P. Uchyła Henryk – radny Zabłocie

Wawrzyczek Leopold – radny Pruchna

Wyleżuch Zdzisław – radny Strumień

Zamojski Jan – radny Bąków

Delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Bielskiego – Kucharczyk Roman

 

III KADENCJA 1998 – 2002

Zarząd Miejski:

Franek Jan

Haczek Iwona

Janik Marian

Mazur Anna

Wawrzyczek Leopold

Burmistrz

Zaręba Adam

Z-ca Burmistrza

Rychły Tadeusz

 

Sekretarz

Kula Daniela

Skarbnik

Orszulik Janina do 28.12.2001r.

Mitko Danuta od 01.03.2002

 

Rada Miejska:

Mikołajczyk Stanisław – Przewodniczący Rady Miejskiej - Strumień

Duda-Gajdzica Urszula – zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej - Drogomyśl

Greń Czesław – zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej - Drogomyśl

Brachaczek Jan – radny Pruchna

Duda Ireneusz – radny Strumień

Franek Jan – radny Bąków

Gabzdyl Stanisław – radny Strumień

Gądek Roman – radny Zbytków

Haczek Iwona – radna Strumień

Heczko Rudolf – radny Drogomyśl

Janik Marian – radny Zabłocie

Ś.P. Jarzyński Henryk – radny Strumień

Kajstura Marian – radny Zabłocie

Krutyła Maria – radna Strumień

Malik Kazimierz – radny Zbytków

Mazur Anna – radna Drogomyśl

Orawski Rudolf – radny Drogomyśl

Pisek Edward – radny Bąków

Rychły Tadeusz – radny Pruchna

Świtała Stanisław – radny Pruchna

Wawrzyczek Leopold – radny Pruchna

Wyleżuch Zdzisław – radny Strumień

 

IV KADENCJA 2002-2006

Burmistrz

Zaręba Adam

Z-ca Burmistrza

Rychły Tadeusz

Sekretarz

Kula Daniela

Skarbnik

Mitko Danuta

Rada Miejska:

Sosna Henryk Mikołaj – Przewodniczący Rady Miejskiej - Strumień

Brachaczek Jan – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej - Pruchna

Greń Czesław – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej - Drogomyśl

Heczko Irena – radna Pruchna

Janik Marian – radny Zabłocie

Lekki Józef – radny Bąków

Mazur Anna – radna Drogomyśl

Mikołajczyk Mieczysław – radny Bąków

Ochodek Andrzej – radny Strumień

Ś.P. Ochodek Stanisław – radny Zabłocie

Pellar Bartłomiej – radny Drogomyśl

Skowron Cecylia – radna Zbytków

Ś.P. Sosna Henryk – radny Strumień

Świtała Stanisław – radny Pruchna

Wójtowicz Krzysztof – radny Strumień

 

V KADENCJA 2006-2010

Burmistrz

Grygierek Anna

Z-ca Burmistrza

Greń Roman

Sekretarz

Kula Daniela

Skarbnik

Mitko Danuta

 

Rada Miejska:

Greń Czesław – Przewodniczący Rady Miejskiej – Drogomyśl

Jałowiczor Jan – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej - Strumień

Świtała Stanisław – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej - Pruchna

Balas Stanisław – radny Bąków

Duda Ireneusz – radny Strumień

Faruga Paweł – radny Strumień

Głowinkowska Anna – radna Drogomyśl

Hus Marian – radny Bąków

Janik Marian – radny Zabłocie

Kajstura Aleksander – radny Zabłocie

Ś.P. Pisiut Karol – radny Pruchna

Skowron Cecylia – radna Zbytków

Szeruda Jan – radny Drogomyśl

Tolasz Tadeusz – radny Pruchna

Żur Anastazja – radna Strumień

 

VI KADENCJA 2010-2014

Burmistrz

Grygierek Anna

Z-ca Burmistrza

Greń Roman do 30.04.2011r.

Cybulski Włodzimierz od 01.02.2011r.

Sekretarz

Kula Daniela

Skarbnik

Mitko Danuta

 

Rada Miejska:

Greń Czesław – Przewodniczący Rady Miejskiej – Drogomyśl

Skowron Cecylia – zastępca Przewodniczącego Rady – Zbytków

Świtała Stanisław – zastępca Przewodniczącego Rady – Pruchna

Balas Stanisław – radny Bąków

Duda Ireneusz – radny Strumień

Faruga Paweł – radny Strumień

Hus Marian – radny Bąków

Janik Grzegorz – radny Zabłocie

Kajstura Aleksander – radny Zabłocie

Krutyła Maria – radna Strumień

Ś.P Pisiut Karol – radny Pruchna

Podyma Zbigniew – radny Drogomyśl

Słowik Urszula – radna Drogomyśl

Tolasz Tadeusz – radny Pruchna

Żur Anastazja – radna Strumień

 

VII KADENCJA 2014-2018

Burmistrz

Grygierek Anna

Z-ca Burmistrza

Cybulski Włodzimierz

Sekretarz

Kula Daniela

Skarbnik

Mitko Danuta do 14.01.2015r.

Kłósko Maria od 15.01.2015r.

 

Rada Miejska:

 Greń Czesław - Przewodniczący Rady Miejskiej - Drogomyśl

 Skowron Cecylia – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej- Zbytków

 Tolasz Tadeusz – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej - Pruchna

 Balas Stanisław – radny Bąków

 Duda Ireneusz – radny Strumień

 Faruga Paweł – radny Strumień

 Gajdzica Karol – radny Drogomyśl

 Kajstura Aleksander – radny Zabłocie

 Krutyła Maria – radna Strumień

 Madziar Maria – radna Pruchna

 Pająk Bronisław – radny Bąków

 Ś.P. Pisiut Karol – radny Pruchna

 Rudol Józef – radny Drogomyśl

 Staniek Marian – radny Strumień

Ś.P. Uchyła Henryk – radny Zabłocie (zmarł 30.07.2015 r.)

 Szast Jarosław – radny Zabłocie (od 11.2015)

 

VIII KADENCJA 2018-2023

 

Burmistrz

Grygierek Anna

Z-ca Burmistrza

Cybulski Włodzimierz

Sekretarz

Kula Daniela

Skarbnik

Kłósko Maria

 

Rada Miejska:

Greń Czesław - Przewodniczący Rady Miejskiej - Drogomyśl

Jaworski Kazimierz – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej - Strumień

Świtała Stanisław – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej -Pruchna

Balas Stanisław – radny Bąków

Duda Ireneusz – radny Strumień

Gawron Adam – radny Strumień

Kolczarek Arkadiusz – radny Pruchna

Krutyła Maria – radna Strumień

Madziar Maria – radna Pruchna

Mazur Jarosław – radny Drogomyśl

Rudol Józef – radny Drogomyśl

Staniek Monika – radna Bąków

Starczynowski Paweł – radny Strumień

Szast Jarosław – radny Zabłocie

Wawrzyczek Bogusław – radny Zbytków

 

Składy Rady Powiatu Cieszyńskiego  w latach 1998 – 2020

Okręg Strumień – Chybie

 

I KADENCJA 1998 - 2002

 

Jan Jałowiczor – członek Zarządu ds. edukacji – Strumień

Roman Kucharczyk – Drogomyśl

Mirosław Duda  - Pruchna

Marian Brandys  - Strumień

Ś.P. Emanuel Mikołajczyk - Chybie

Antoni Łukosz  - Mnich

 

 

II KADENCJA 2002 – 2006

Karol Gajdzica – Drogomyśl

Anna Grygierek – Strumień

Roman Kucharczyk – Drogomyśl

Antoni Łukosz  - członek Zarządu ds. zdrowia i organizacji
pozarządowych - Mnich

 

III KADENCJA 2006 – 2010

Karol Gajdzica – Drogomyśl

Edward Dudkowiak  - Zarzecze

Antoni Łukosz  - Mnich

Krzysztof Pietroszek – Chybie

 

 

IV KADENCJA 2010-2014

Karol Gajdzica – Drogomyśl

Edward Dudkowiak  - Zarzecze

Janusz Żydek – Mnich

Krzysztof Pietroszek – Chybie

 

 

V KADENCJA 2014-2018

Lilla Salachna-Brzoza – członek Zarządu ds. edukacji – Zbytków

Janusz Dziedzic – członek Zarządu ds. rozwoju – Chybie

Ludwik Soboszek – Frelichów

Jan Mikołajczyk – Mnich

 

 

VI KADENCJA 2018-2023

Stanisław Mendrek – Zbytków

Janusz Hudziec – Pruchna

Janusz Dziedzic – Chybie

Mirosław Staniek – Frelichów

 

 

 

 

 Dodał: LP
 
Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza


Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
lipiec 2020
PN WT ŚR CZ PT SB ND
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: lipiec

2020/07/11 2020/07/18
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi